read informacje 

 

* ALKOMATY *

* DYSTRYBUCJA *

* PROFESIONALNY SERWIS * 

* SPRZEDAŻ * PRODUKCJA *

* SKLEP STACJONARNY ORAZ ON-LINE *

Przepisy dotyczace prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości obowiązujące w RP.


Treść Ustawy: Od dnia 15 grudnia 200 r. zaczął obowiązywać Art. 1 punkt 4 i 7 ustawy z dnia 14 kwietnia 200 r. o zmianie ustawy - Kodeks Karny, w którym czyn prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego został przekwalifikowany z wykroczenia na przestepstwo.

§ 1.

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2.

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w §1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


§ 3.

Zasady kwalifikacji czynu zabronionego:
Zgodnie z przepisami prawa RP można kierować pojazdem jeżeli, zawartość alkoholu we krwi nie przekracza 0,2 promila.
Jeżeli występuje stan po użyciu alkoholu, a więc zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila kierujący pojazdem popełnia wykroczenie, za które skierowany zostanie wniosek o ukaranie do Sądu.
Jeżeli występuje stan nietrzeźwości, a więc zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila kierujący pojazdem popełnia przestępstwo i zostanie sporządzony przeciwko niemu akt oskarżenia a sprawa będzie skierowana do Sądu
 Promil jako miara zawartości alkohol we krwi:
Zawartość alkoholu we krwi a zachowanie:

Zawartość alkoholu

Typowy objaw

0,3‰

rozproszona uwaga

0,8‰

pobudliwość, upośledzenie koordynacji ruchowo-wzrokowej, obniżony krytycyzm

1,5‰

zaburzenia równowagi, błędy w logicznym myśleniu, opóźnienie czasu reakcji, agresywność, brawura

2‰

zaburzenia mowy, senność, obniżenie kontroli zachowania i poruszania się

4‰

senność, możliwość zapadnięcia w śpiączkę

5‰

zatrucie, śmierć

Wzory matematyczne:
Wzór na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu:
Metoda porcji standardowych:
Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi w niektórych krajach pozwalająca prowadzić pojazdy mechaniczne:

W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości. Należy tu przypomnieć co według prawa rozumie się pod pojęciem stan nietrzeźwości oraz stan po spożyciu alkoholu.

Sposoby pobierania próbki:

  1. badanie stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu

  2. badanie zawartości alkoholu we krwi lub moczu


Zawartość alkoholu we krwi:

– ilość alkoholu etylowego we krwi, określana najczęściej w promilach. Wartość ta wykorzystywana jest przez policję i sankcjonowana przez prawo karne.

Definicja promila:

Promil (łacińskie pro mille – na tysiąc) – jedna tysięczna pewnej całości albo dotychczasowej wartości. Oznaczany symbolem ‰. Stanowi dziesiątą część procentu, a więc:

x{}^{0\!}\!/\!_{00}=\frac {x}{1000} ,

1{}^{0\!}\!/\!_{00}= \frac{1}{1000}=0,001=0,1%

Promil służy m.in. do określania zawartości alkoholu we krwi. 1 promil oznacza 100 mg alkoholu w 1 dL (decylitrze) krwi. Spadek u dorosłego człowieka wynosi około 0,15 promila/1h i jest zmienny osobniczo. Śmiertelna dawka alkoholu dla "przeciętnego" człowieka to około 4 - 5 promili (oprócz Polaków i Rosjan:). Rekord dawki to 12,3 promila alkoholu stwierdzonego u człowieka poszkodowanego w wypadku samochodowym pod Skierniewicami. 45-letni mężczyzna przeżył zarówno wypadek, jak i upojenie alkoholowe.

Najbardziej wiarygodne wyniki w zakresie zawartości alkoholu we krwi, daje laboratoryjne badanie krwi. W następnej kolejności są to wyniki alkomatu, który jednak określa zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Szczytowe stężenie alkoholu u osoby pijącej na czczo pojawia się po 0,5-1 godzinie, u pijącej "na pełny żołądek" - po 1,5-3 godzinach. Przeciętnie człowiek spala w ciągu godziny od 0,12 do 0,15 promila alkoholu zawartego we krwi.

Na zawartość alkoholu we krwi i szybkość spadku wpływają następujące czynniki:

 • ilość wchłoniętego czystego alkoholu

 • spożywanie pokarmów przed, w trakcie, lub po piciu alkoholu

 • zawartość wody w organizmie (zależna m.in. od wzrostu i wagi)

 • nastrój i forma psychiczna

 • fakt mieszania lub nie innych alkoholi.

Wpływ zawartości alkoholu we krwi na zachowanie:


Prawo o ruchu drogowym zabrania kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu, lub środka działającego podobnie do alkoholu. (art. 14 Ustawy z dn. 20.06.1997 roku, Dz. U. 1997.98.602)

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z dn. 26.10.1982 r.) definiuje

  - stan po spożyciu alkoholu pomiędzy 0,2 i 0,5‰

  - nietrzeźwość powyżej 0,5‰

Podjęto wiele prób określenia zawartości alkoholu we krwi. Nie są one dokładne, ponieważ zbyt wiele czynników wpływa na tę zawartość. Przydatne mogą być jednak w samookreśleniu.

P = \frac {A}{K\cdot W}

gdzie:

 • P - zawartość alkoholu we krwi w promilach

 • A - ilość wypitego czystego alkoholu w gramach (pamiętać należy, że gęstość etanolu wynosi 0,8 g/cm3, dlatego butelka wódki 500 ml o zawartości 40% alkoholu nie zawiera 200 g alkoholu, a 160)

 • K - współczynnik wynoszący (w przybliżeniu) 0,7 dla mężczyzn i 0,6 dla kobiet

 • W - masa ciała w kilogramach.

Bardzo przybliżona metoda samookreślenia momentu w którym można zasiąść za kierownicą. Opiera się na liczeniu porcji standardowych, czyli ilości napojów alkoholowych, które zawierają 10 gramów czystego alkoholu. Np.

 • 200 g piwa 5% to 10 g alkoholu etylowego

 • 100 g wina 10% to 10 g alkoholu etylowego

 • 25 g wódki 40% to 10 g alkoholu etylowego

Szybkość rozkładu alkoholu u mężczyzn wynosi 10-12 g, u kobiet 8-10 g. Przyjmując wartość średnią, czyli 10 g, można założyć, że w ciągu jednej godziny wątroba spala jedną porcję standardową.

Kraj  

Promile  

Albania

0,0‰

Andorra

0,5‰

Austria

0,5‰

Belgia

0,5‰

Białoruś

0,0‰

Bośnia i Hercegowina

0,5‰

Bułgaria

0,5‰

Chorwacja

0,0‰

Czechy

0,0‰

Dania

0,5‰

Estonia

0,2‰

Finlandia

0,5‰

Francja

0,5‰

Grecja

0,5‰

Hiszpania

0,5‰

Holandia

0,5‰

Irlandia

0,8‰

Islandia

0,5‰

Jugosławia

0,5‰

Litwa

0,0‰

Luksemburg

0,8‰

Łotwa

0,5‰

Macedonia

0,5‰

Malta

0,8‰

Niemcy

0,5‰

Norwegia

0,5‰

Polska

0,2‰

Portugalia

0,5‰

Rosja

0,0‰

Rumunia

0,0‰

Słowacja

0,0‰

Słowenia

0,5‰

Szwajcaria

0,5‰

Szwecja

0,2‰

Turcja

0,5‰

Ukraina

0,0‰

Węgry

0,0‰

Wielka Brytania

0,8‰

Włochy

0,5‰


FIRMA BEAN  - Dystrybutor Alkomatów

ul. Targowa 33 lok. 32 (Centrum Handlowe Targowa)
03-728 Warszawa
Pon-Piątek w godz. 8.00-17.00
tel. 22-8581508; 22-8581509

www.bean.pl; e-mail: bean@bean.pl 

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies    
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie plików cookies przez stronę)