Alkomaty, czyli urządzenia służące do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie dzielone są najczęściej na dwa podstawowe typy. Należę do nich alkomaty półprzewodnikowe i alkomaty elektrochemiczne. Podstawową różnicą tych urządzeń jest ich konstrukcja. Zastosowane są w nich odmienne sensory – półprzewodnikowe i elektrochemiczne, których właściwości oraz parametry przekładają się na zasadę ich działania, funkcjonalność i skuteczność przeprowadzanych pomiarów.

W artykule znajdziesz informacje na temat:

Zasada działania

Alkomaty z sensorami półprzewodnikowymi oraz alkomaty z sensorami elektrochemicznymi to urządzenia, w których zostały zastosowane odmienne technologie. Z tego względu, zasada ich działania oraz sposób otrzymywania wyników jest różny dla obu przypadków, a pomiar charakteryzuje się odmiennymi parametrami.

Badanie zawartości alkoholu w organizmie przy pomocy alkomatu półprzewodnikowego jest możliwe poprzez zarejestrowanie wzrostu przewodności półprzewodnika na skutek utleniania się alkoholu na powierzchni elektrody. Wielkość ta jest proporcjonalna do zawartości alkoholu w wydychanym do alkomatu powietrzu.

Otrzymanie wyniku przy zastosowaniu alkomatu elektrochemicznego jest znacznie bardziej precyzyjne. Uzyskanie miarodajnego wyniku jest możliwe poprzez utlenianie się etanolu przez związku chemiczne na potencjale elektrody. W efekcie prowadzi to do przekształcenia alkoholu na kwas octowy, którego obecność powoduje uwolnienie elektrody i powstanie prądu o niskim napięciu. Uzyskana wartość informuje osobę przeprowadzającą badanie o wyniku pomiaru – wraz ze wzrostem napięcia prądu elektrycznego stężenie alkoholu przyjmuje wyższą wartość, a wynik badania wyświetlany jest na ekranie alkomatu.

Alkomat półprzewodnikowy – czym się charakteryzuje?

Alkomaty półprzewodnikowe to urządzenia pozwalające na przeprowadzenie pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu przy zastosowaniu sensorów półprzewodnikowych. Tego rodzaju alkomaty stanowią rozwiązanie, którego podstawową zaletą jest niska cena i stosunkowe niskie koszty eksploatacji. Jednak urządzenia wyposażone w sensory półprzewodnikowe charakteryzują się słabymi parametrami – niską wytrzymałością, krótkim czasem eksploatacji i częstym rozkalibrowaniem. W przypadku tego urządzenia konieczna jest częsta kalibracja alkomatu. Pomiary przeprowadzane przy wykorzystaniu tego rodzaju alkomatu często generują niedokładne wyniki, które mogą być całkowicie sprzeczne z rzeczywistą zawartością alkoholu w organizmie. Błąd pomiaru w przypadku alkomatu półprzewodnikowego może wynosić aż 20 procent. Wynika to z zastosowania w ich konstrukcji sensora półprzewodnikowego, który jest wrażliwy nie tylko na etanol. Zawyżenie wyników może mieć miejsce w przypadku badania osób palących tytoń czy stosujących leki dla diabetyków, ponieważ to na ich składniki wrażliwe są tego rodzaju urządzenia.

Alkomat elektrochemiczny – co warto o nim wiedzieć?

Nowoczesne alkomaty elektrochemiczne stanowią wysokiej jakości rozwiązanie, które powstaje przy zastosowaniu o wiele bardziej skutecznej i dokładnej technologii. Tego rodzaju urządzenia charakteryzują się wysoką trwałością, wytrzymałością, długim czasem eksploatacji oraz posiadają wysokie parametry użytkowe. Dodatkowo podczas stosowania alkomatów wyposażonych w sensory elektrochemiczne zapewniona jest wysoka dokładność generowanych pomiarów – wysokiej jakości alkomaty elektrochemiczne posiadają błąd pomiaru na granicy 0,002 mg/l. Jest to możliwe dzięki reagowaniu czujnika wyłącznie na molekuły alkoholu – wyniku nie da się zafałszować innymi substancjami, co jest częste w przypadku alkomatów półprzewodnikowych.

Alkomat z sensorem półprzewodnikowym czy alkomat z sensorem elektrochemicznym – jaki wybrać?

Zaprezentowane rodzaje alkomatów stanowią całkowicie odmienne rozwiązania, które posiadają różne technologie wykrywania obecności alkoholu w organizmie oraz parametry eksploatacji. Wybierając odpowiedni alkomat należy wziąć pod uwagę oczekiwania użytkownika oraz zakres zastosowań, do jakich wykorzystywane będzie urządzenie pomiarowe.

Alkomaty z sensorami półprzewodnikowymi z pewnością stanowią produkt o rewelacyjnym stosunku jakości do ceny. Jednak sprawdzą się one jedynie w ograniczonym zakresie zastosowań. Tego rodzaju alkomaty mogą być wykorzystywane w przypadku osób, które mają niewielką styczność z alkoholem, nie palą papierosów oraz nie stosują leków dla cukrzyków – te czynniki wpływają na zaburzenie pomiaru i uzyskanie niemiarodajnego wyniku. Alkomat półprzewodnikowy sprawdzi podczas okazjonalnego sprawdzania zawartości alkoholu w organizmie przez osoby prywatne.

W znacznej większości przypadków lepiej sprawdzi się alkomat z sensorem elektrochemicznym. Stanowi on wysokiej jakości produkt o nowoczesnej budowie oraz gwarantuje bezpieczeństwo stosowania w różnych warunkach. Dodatkowo alkomat elektrochemiczny charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, funkcjonalnością oraz dokładnością przeprowadzanych – posiada on znacznie lepsze parametry niż urządzenia półprzewodnikowe. Tego rodzaju alkomaty z powodzeniem wykorzystywane są do zastosowań prywatnych, komercyjnych oraz jako alkomat policyjny.