W lipcu 2021 roku nasze Laboratorium adiustacji alkomatów BEAN uczestniczyło w  nieobowiązkowym porównaniu międzylaboratoryjnym z udziałem Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Porównania takie są obowiązkowe dla laboratoriów, które posiadają akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji).

Przedmiot porównania: Alcotest Drager 9510 (EC+IR) – dwusensorowy alkomat marki Drager wyposażony w dwa sensory, elektrochemiczny oraz na podczerwień. Alkomat został dostarczony przez GUM w celu porównania.

Cel porównania: Porównanie polegało na przygotowaniu przez nasze laboratorium odpowiednich stężeń wzorca etanolowego używanego do adiustacji / kalibracji alkomatów, a następnie na wykonaniu serii testów z wykorzystaniem przygotowanych wcześniej przez nasz serwis wzorców oraz naszego sprzętu laboratoryjnego w postaci symulatorów wydechu marki GUTH model 12V500.

Badanie: Po wykonaniu czynności testowych przez nasz serwis, alkomat został odesłany do GUM w celu przeprowadzenie identycznych testów. Po przeprowadzeniu testów przez Główny Urząd Miar został sporządzony raport wyznaczający granicę błędu zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Zostały obliczone błędy wskazań dostarczonego alkomatu Drager 9510 i zostały one porównane z błędami wyznaczonymi przez urząd GUM.

Wzorce etanolu: Przebadane zostały również przygotowane i dostarczone przez nasze laboratorium wzorce etanolu, których użyto do przeprowadzenia testów. Identycznych wzorców etanolu używamy do codziennej pracy w celu kalibracji alkomatów naszych klientów.

Dlaczego to robimy ? W trosce o to aby nasze usługi kalibracji alkomatów dla naszych klientów były na jak najwyższym poziomie postanowiliśmy przeprowadzić takie badanie porównawcze z niezależną i najbardziej wiarygodną w tej dziedzinie instytucją jaką jest Główny Urząd Miar. Porównanie potwierdza, że jakość naszych usług kalibracji alkomatów jest na najwyższym poziomie.

Wynik końcowe badania: Cytat z raportu GUM „Na podstawie wyników wzorcowania uzyskanych przez laboratorium odniesienia, i laboratorium uczestniczące stwierdzono, że zgonie z zastosowanym kryterium oceny wg Załącznika B normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 laboratorium uczestniczące uzyskało wyniki zadowalające