By prawidłowo ocenić trzeźwość za pomocą alkomatu potrzeba odpowiedniego sprzętu oraz… kalibracji. Bardzo czułe systemy kontroli etanolu w wydychanym powietrzu również mogą z czasem się rozregulować. W przypadku większości systemów alkomatowych, problem ten można jednak skutecznie rozwiązać stosując odpowiednie metody kalibracji. Na czym ten proces polega? Dowiemy się za chwilę…

Kalibracja, to znaczy co?

Najprościej mówiąc słowo to oznacza odpowiednie ustawienie urządzenia tak, aby wskazywało miarodajne i rzeczywiste wyniki pomiarów. W przypadku długotrwałego używania sprzętu system badawczy może ulec rozregulowaniu i wskazywać wyniki mniej lub bardziej odbiegające od rzeczywistych. Proces ten można jednak odwrócić i znów przywrócić urządzenie do pierwotnej sprawności.

Kiedy muszę kalibrować alkomaty?

Tutaj trzeba uwzględnić kilka czynników. Kalibracja alkomatu związana jest z datą zakupu urządzenia, bowiem z biegiem czasu i systematycznego wykorzystania sprzętu jego wydajność również może znacznie się obniżyć. W przypadku alkomatów z sensorami półprzewodnikowymi zachęca się do przeprowadzenia kalibracji co pół roku lub 200 przeprowadzonych pomiarów. Alkomaty z sensorami elektrochemicznymi mają nieco lepszą żywotność, w ich przypadku wystarczy coroczna kalibracja lub ponowne ustawianie parametrów pomiarów po przeprowadzeniu 500 testów.

Dlaczego alkomat może się rozkalibrować?

Za pracę urządzenia odpowiada sensor elektrochemiczny lub półprzewodnikowy. Jest to urządzenie, które z biegiem czasu naturalnie się zużywa i może już nie spełniać odpowiednio swojej funkcji. Kalibracja alkomatów jest więc niezbędna po to, aby przedłużyć działanie urządzenia i polepszyć wiarygodność pomiarów. Brak takiego cyklicznego zabiegu może spowodować nie tylko błędne wskazania poziomu alkoholu, lecz również uszkodzenie sensora.

Jak przeprowadza się kalibrację alkomatu?

Do tego celu stosuje się wzorce oraz urządzenia potocznie nazywane symulatorami wydechu. Podczas badania wykorzystywane są wzorce będące roztworami o znanej wartości stężeń etanolu. Urządzenie jest podłączane więc do symulatora wydechu, które wtłacza w nie powietrze ze znaną ilością etanolu rozpuszczonego we wzorcu. Stosując kalibracje sensora można więc dokładnie ustawić prawidłowe wskazania alkomatu i polepszyć jakość kolejnych badań.

Jak widać, kalibracja jest bardzo potrzebnym procesem, którego lekceważenie może przynieść negatywne skutki. Warto dodać, że u większości typów obecnie dostępnych alkomatów można ponownie przywrócić ich dawną sprawność, warto więc wykorzystać taką możliwość.

Czy używanie alkomatu w czasie epidemii jest bezpieczne ?

W dobie epidemii oczywiście musimy szczególną uwagę na higienę osobistą. Jak wiemy aktualny koronawirus przenosi się drogą kropelkową. Alkomaty to urządzenia które mają bezpośredni kontakt z ustami użytkownika i jego płynami ustrojowymi, a więc są to urządzenia z grupy ryzyka.

Jak używać alkomat bezpiecznie podczas epidemii?

Należy bezwzględnie przestrzegać aby ustnik był wymieniany przed każdym pomiarem. Bezwzględnie zalecamy aby w czasie epidemii alkomatu używała tylko jedna osoba. W obecnej sytuacji jeśli alkomatu będzie używało więcej niż jedna osoba jest ryzyko zarażenia wirusem.

Czym dezynfekować alkomat ?

Niestety alkomatu nie można dezynfekować powszechnie stosowanymi środkami oraz żelami które zawierają alkohol, ponieważ wpłynie to na błędny wynik pomiaru. W tym wypadku będzie to wynik zawsze pozytywny. W domowych warunkach najlepiej dezynfekować alkomat ogólnie dostępnymi detergentami w tym mydłem. Dezynfekcja alkomatu na zewnątrz ma głównie zapobiec przeniesieniu się wirusa na powierzchni alkomatu.

Alkomaty bezustnikowe, czy są bezpieczne ?

W tym temacie zdania są podzielone. Jedni twierdzą że alkomaty są bezpieczne ponieważ nie posiadają ustnika a badanie przebiega na odległość. Inni zaś twierdzą jednak, że w alkomat bezustnikowy dmucha się z bliskiej odległości i płyny ustrojowe mogą pozostać na alkomacie i przy kolejnym pomiarze przedostać się w powietrze. Natomiast zalecane przez sanepid odległości pomiędzy osobami kontaktującymi się ze sobą to 1,5 metra. Kolejnym problemem jest opisywany powyżej problem z dezynfekcją alkomatu po każdym badaniu.

Używanie alkomatu jako osobistego, tylko dla jednej osoby, jest sposobem na zminimalizowanie ryzyka. Nie dziel się alkomatem w czasie epidemii !

Jak przeliczyć zawartość alkoholu we krwi na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu ?

Zawartość alkoholu we krwi można przeliczyć na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Przeprowadzono bardzo szczegółowe badania i ustalono, że stosunek odparowanego powietrza z płuc jest proporcjonalny do zawartości alkoholu we krwi. określa to współczynnik BBR (Blood Breath Ratio), który wynosi 2100:1. Oznacza to, że jednostki mg/L należy przeliczać na promile.

Zawartość w wydychanym powietrzu w promilach możemy wyliczyć ze wzoru: X (mg/L) = 2,1 * X (‰), gdzie X to zawartość alkoholu we krwi np. 0,05 mg/L = 2,1 * 0,05 = 0,105 ‰ (a więc poniżej progu dozwolonego w Polsce dla kierowców prowadzących pojazdy). Odpowiednio 0,10 mg/L = 2,1 * 0,10 = 0,21 ‰ (powyżej progu)

Prezentowane na tej stronie Alkomaty AlcoFind podaja na wyświetlaczu od razu wynik w ‰ (promilach) a więc nie trzeba nic przeliczać. Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie, do samochodu należy wsiadać kiedy na wyświetlaczu alkomatu pojawi się wynik 0,00 ‰.

Czy alkomaty policyjne pokazują wynik w promilach ?

Większość alkomatów używanych przez policję podaje wynik w mg/L, a więc należy użyć powyższego wzoru aby przeliczyć zawartość w wydychanym powietrzu na ‰ (promile).

Inne wpisy na ten temat:

obszerniejszy tekst na ten temat znajduje się tutaj: https://alkomaty.net.pl/blog/14_jak-przeliczyc-zawartosc-alkoholu-we-krwi

Zakup alkomatu. Gdzie kupić alkomat ?

Alkomat najlepiej zakupić w firmie która specjalizuje się w sprzedaży alkomatów. Dodatkowym atutem może być również posiadanie przez sprzedawcę własnego serwisu alkomatów, co umożliwi kalibrację alkomatu bezpośrednio przed sprzedażą.

Czytaj instrukcję oraz kartę gwarancyjną

Wiem, rzadko ktoś to robi, ale w przypadku urządzeń pomiarowych jakimi są alkomaty warto to zrobić aby zapoznać się z funkcjami oraz zasadami użytkowania alkomatu. Warto również zapoznać się z warunkami gwarancji, szczególnie jeśli skusiła nas reklama z rozszerzoną gwarancją. warto zwrócić uwagę na co mamy rozszerzoną gwarancję, czy np. rozszerzona gwarancja obejmuje sensor. To bardzo ważne bo sensor to najdroższa część w alkomacie.

Po jakim czasie należy badać się alkomatem ?

Jest zasada żeby badanie alkomatem wykonać po minimum 20 minutach po wypiciu ostatniej dawki alkoholu. W tym czasie najlepiej również nie palić papierosów. Nie należy wdmuchiwać do alkomatu dużych stężeń alkoholu, ponieważ może to doprowadzić do rozkalibrowania alkomatu lub trwałego uszkodzenia sensora. Bezpośrednio po wypiciu dawki wysokoprocentowego alkoholu stężenie w jamie ustnej jest kilkukrotnie wyższe niż w rzeczywistości, dlatego badanie się bezpośrednio po spożyciu nie ma najmniejszego sensu.

Co jaki czas kalibrować alkomat ?

Alkomaty wymagają cyklicznej wizyty w serwisie w celu kalibracji. Alkomaty elektrochemiczne kalibruje się co 12 miesięcy lub co 500 pomiarów, który z terminów nastąpi jako pierwszy. Kalibracja alkomatu jest niezbędna do prawidłowego działania alkomatu, bez tego alkomat nie będzie wskazywał poprawnych wyników a sensor elektrochemiczny narażamy na trwałe uszkodzenie.

Palenie papierosów a badanie alkomatem

Nie należy wdmuchiwać dymu papierosowego bezpośrednio do wnętrza alkomatu. Odczekaj 20 minut od wypalenia ostatniego papierosa zanim przeprowadzisz badanie alkomatem.

Rozładowane baterie w alkomacie

Nie należy używać alkomatu z rozładowanymi bateriami, ponieważ może to doprowadzić do niekontrolowanego rozkalibrowania się sensora w alkomacie.

Temperatura otoczenia a badanie alkomatem

Nie należy używać alkomatu w zbyt wysokich lub zbyt niskich temperaturach. 

Przechowywanie alkomatu w samochodzie

Nie należy przechowywać alkomatu w samochodzie, ponieważ latem we wnętrzu samochodu temperatura może dochodzić nawet do +70°C, a zimą ze względu na mróz może osiągać ekstremalnie niskie temperatury co jest szkodliwe dla sensora znajdującego się w alkomacie. 

Czy alkohol szkodzi alkomatom ?

Oczywiście, ponieważ alkohol występuje w różnych substancjach w % a alkomat pracuje na dużo mnięjszych jednostkach czyli promilach. Nie należy używać alkoholu ani jego pochodnych do czyszczenia alkomatu.

Ograniczone zaufanie do alkomatu

Nie ufaj bezgranicznie swojemu urządzeniu. Zrób kilka serii pomiarów aby sprawdzić czy stężenie alkoholu nie zmienia się skokowo. Stężenia alkoholu powinny zmieniać się w sposób proporcjonalny. Przyjmuje się, że spadek u dorosłego człowieka wynosi około 0,15‰ na godzinę. Oczywiście to średnia, ponieważ wszystko tak naprawdę zależy od organizmu człowieka oraz wagi ciała. Jeśli wydaje Ci się, że coś złego dzieje się z alkomatem najlepiej udać się do serwisu w celu weryfikacji poprawności wskazań. Dobre serwisy kalibracyjne robią takie sprawdzenie za darmo.

Nie używaj alkomatu aby pić i jechać