Czy używanie alkomatu w czasie epidemii jest bezpieczne ?

W dobie epidemii oczywiście musimy szczególną uwagę na higienę osobistą. Jak wiemy aktualny koronawirus przenosi się drogą kropelkową. Alkomaty to urządzenia które mają bezpośredni kontakt z ustami użytkownika i jego płynami ustrojowymi, a więc są to urządzenia z grupy ryzyka.

Jak używać alkomat bezpiecznie podczas epidemii?

Należy bezwzględnie przestrzegać aby ustnik był wymieniany przed każdym pomiarem. Bezwzględnie zalecamy aby w czasie epidemii alkomatu używała tylko jedna osoba. W obecnej sytuacji jeśli alkomatu będzie używało więcej niż jedna osoba jest ryzyko zarażenia wirusem.

Czym dezynfekować alkomat ?

Niestety alkomatu nie można dezynfekować powszechnie stosowanymi środkami oraz żelami które zawierają alkohol, ponieważ wpłynie to na błędny wynik pomiaru. W tym wypadku będzie to wynik zawsze pozytywny. W domowych warunkach najlepiej dezynfekować alkomat ogólnie dostępnymi detergentami w tym mydłem. Dezynfekcja alkomatu na zewnątrz ma głównie zapobiec przeniesieniu się wirusa na powierzchni alkomatu.

Alkomaty bezustnikowe, czy są bezpieczne ?

W tym temacie zdania są podzielone. Jedni twierdzą że alkomaty są bezpieczne ponieważ nie posiadają ustnika a badanie przebiega na odległość. Inni zaś twierdzą jednak, że w alkomat bezustnikowy dmucha się z bliskiej odległości i płyny ustrojowe mogą pozostać na alkomacie i przy kolejnym pomiarze przedostać się w powietrze. Natomiast zalecane przez sanepid odległości pomiędzy osobami kontaktującymi się ze sobą to 1,5 metra. Kolejnym problemem jest opisywany powyżej problem z dezynfekcją alkomatu po każdym badaniu.

Używanie alkomatu jako osobistego, tylko dla jednej osoby, jest sposobem na zminimalizowanie ryzyka. Nie dziel się alkomatem w czasie epidemii !