By prawidłowo ocenić trzeźwość za pomocą alkomatu potrzeba odpowiedniego sprzętu oraz… kalibracji. Bardzo czułe systemy kontroli etanolu w wydychanym powietrzu również mogą z czasem się rozregulować. W przypadku większości systemów alkomatowych, problem ten można jednak skutecznie rozwiązać stosując odpowiednie metody kalibracji. Na czym ten proces polega? Dowiemy się za chwilę…

Kalibracja, to znaczy co?

Najprościej mówiąc słowo to oznacza odpowiednie ustawienie urządzenia tak, aby wskazywało miarodajne i rzeczywiste wyniki pomiarów. W przypadku długotrwałego używania sprzętu system badawczy może ulec rozregulowaniu i wskazywać wyniki mniej lub bardziej odbiegające od rzeczywistych. Proces ten można jednak odwrócić i znów przywrócić urządzenie do pierwotnej sprawności.

Kiedy muszę kalibrować alkomaty?

Tutaj trzeba uwzględnić kilka czynników. Kalibracja alkomatu związana jest z datą zakupu urządzenia, bowiem z biegiem czasu i systematycznego wykorzystania sprzętu jego wydajność również może znacznie się obniżyć. W przypadku alkomatów z sensorami półprzewodnikowymi zachęca się do przeprowadzenia kalibracji co pół roku lub 200 przeprowadzonych pomiarów. Alkomaty z sensorami elektrochemicznymi mają nieco lepszą żywotność, w ich przypadku wystarczy coroczna kalibracja lub ponowne ustawianie parametrów pomiarów po przeprowadzeniu 500 testów.

Dlaczego alkomat może się rozkalibrować?

Za pracę urządzenia odpowiada sensor elektrochemiczny lub półprzewodnikowy. Jest to urządzenie, które z biegiem czasu naturalnie się zużywa i może już nie spełniać odpowiednio swojej funkcji. Kalibracja alkomatów jest więc niezbędna po to, aby przedłużyć działanie urządzenia i polepszyć wiarygodność pomiarów. Brak takiego cyklicznego zabiegu może spowodować nie tylko błędne wskazania poziomu alkoholu, lecz również uszkodzenie sensora.

Jak przeprowadza się kalibrację alkomatu?

Do tego celu stosuje się wzorce oraz urządzenia potocznie nazywane symulatorami wydechu. Podczas badania wykorzystywane są wzorce będące roztworami o znanej wartości stężeń etanolu. Urządzenie jest podłączane więc do symulatora wydechu, które wtłacza w nie powietrze ze znaną ilością etanolu rozpuszczonego we wzorcu. Stosując kalibracje sensora można więc dokładnie ustawić prawidłowe wskazania alkomatu i polepszyć jakość kolejnych badań.

Jak widać, kalibracja jest bardzo potrzebnym procesem, którego lekceważenie może przynieść negatywne skutki. Warto dodać, że u większości typów obecnie dostępnych alkomatów można ponownie przywrócić ich dawną sprawność, warto więc wykorzystać taką możliwość.