Jak przeliczyć zawartość alkoholu we krwi na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu ?

Zawartość alkoholu we krwi można przeliczyć na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Przeprowadzono bardzo szczegółowe badania i ustalono, że stosunek odparowanego powietrza z płuc jest proporcjonalny do zawartości alkoholu we krwi. określa to współczynnik BBR (Blood Breath Ratio), który wynosi 2100:1. Oznacza to, że jednostki mg/L należy przeliczać na promile.

Zawartość w wydychanym powietrzu w promilach możemy wyliczyć ze wzoru: X (mg/L) = 2,1 * X (‰), gdzie X to zawartość alkoholu we krwi np. 0,05 mg/L = 2,1 * 0,05 = 0,105 ‰ (a więc poniżej progu dozwolonego w Polsce dla kierowców prowadzących pojazdy). Odpowiednio 0,10 mg/L = 2,1 * 0,10 = 0,21 ‰ (powyżej progu)

Prezentowane na tej stronie Alkomaty AlcoFind podaja na wyświetlaczu od razu wynik w ‰ (promilach) a więc nie trzeba nic przeliczać. Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie, do samochodu należy wsiadać kiedy na wyświetlaczu alkomatu pojawi się wynik 0,00 ‰.

Czy alkomaty policyjne pokazują wynik w promilach ?

Większość alkomatów używanych przez policję podaje wynik w mg/L, a więc należy użyć powyższego wzoru aby przeliczyć zawartość w wydychanym powietrzu na ‰ (promile).

Inne wpisy na ten temat:

obszerniejszy tekst na ten temat znajduje się tutaj: https://alkomaty.net.pl/blog/14_jak-przeliczyc-zawartosc-alkoholu-we-krwi