Alkomat to urządzenie, które może okazać się nieocenionym narzędziem w zapobieganiu prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu. Jego zadaniem jest zmierzenie stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, co pozwala ocenić, czy dana osoba jest zdolna do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Zrozumienie, jak działa alkomat, jest kluczowe nie tylko dla użytkowników indywidualnych, ale również dla profesjonalistów z sektorów takich jak transport, prawo czy medycyna, gdzie precyzyjne i wiarygodne wyniki są niezbędne.

Jak alkomaty analizują próbki oddechu i jakie technologie pozwalają im na wykrywanie obecności alkoholu?

Jak działają alkomaty?

Alkomaty to urządzenia zaprojektowane do mierzenia stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu użytkownika. Pomiar ten służy jako szybka metoda oceny, czy poziom alkoholu we krwi osoby testowanej przekracza dopuszczalne normy. Choć wydaje się to proste, proces ten wymaga zaawansowanej technologii i precyzji.

Technologia sensoryczna

Współczesne alkomaty korzystają głównie z dwóch rodzajów sensorów: półprzewodnikowych i elektrochemicznych.

 • Sensory półprzewodnikowe: Są one stosunkowo tanie i popularne w alkomatach osobistych. Sensor półprzewodnikowy reaguje na alkohol poprzez zmianę swojej rezystancji elektrycznej, a reakcja jest przekształcana na wynik promili alkoholu w wydychanym powietrzu. Chociaż są one łatwe w użyciu, wyniki mogą być podatne na wpływy zewnętrzne, takie jak temperatura i inne substancje chemiczne.
 • Sensory elektrochemiczne: Używane głównie w profesjonalnych i policyjnych alkomatach, te sensory oferują większą dokładność i specyficzność. Działają na zasadzie elektrochemicznej oksydacji alkoholu na elektrodzie, co generuje prąd elektryczny proporcjonalny do stężenia alkoholu. Dzięki wysokiej czułości i odporności na inne substancje, alkomaty z tymi sensorami są bardziej niezawodne.

Proces pomiaru

Proces pomiaru alkoholu w alkomacie rozpoczyna się od wydmuchnięcia powietrza przez użytkownika do ustnika lub bezpośrednio w kierunku sensora. Urządzenie zbiera próbkę powietrza i przeprowadza analizę chemiczną, aby zidentyfikować obecność i stężenie alkoholu. Wynik jest następnie przekształcany na wartość BAC (Blood Alcohol Content), która jest wyświetlana użytkownikowi.

Dla zapewnienia dokładności, alkomaty muszą być regularnie kalibrowane. Kalibracja polega na dostosowaniu sensora do znanych stężeń alkoholu, co umożliwia zachowanie precyzji pomiarów. Brak regularnej kalibracji może prowadzić do błędnych odczytów, co podważa wiarygodność wyników.

Zrozumienie, jak działa alkomat, jest kluczowe dla wszystkich użytkowników, którzy polegają na jego wynikach dla bezpiecznego prowadzenia pojazdów lub monitorowania poziomu alkoholu dla celów zawodowych lub prawnych.

narkotesty

Uzależnienia od alkoholu i narkotyków są jednymi z najpoważniejszych problemów zdrowotnych i społecznych dotykających młodzież na całym świecie. Te szkodliwe nawyki mogą prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji w życiu osobistym, edukacyjnym i zawodowym młodych ludzi. Skuteczna prewencja uzależnień jest kluczowa, aby chronić młode pokolenia przed ich dewastującym wpływem.

W ramach działań prewencyjnych, coraz większą rolę odgrywają nowoczesne narzędzia diagnostyczne, takie jak alkomaty i narkotesty. Umożliwiają one szybką i skuteczną ocenę obecności alkoholu lub narkotyków u osób testowanych. Chociaż stosowanie tych urządzeń w kontekście młodzieży może budzić kontrowersje, nie można zignorować ich potencjalnych korzyści w wczesnym wykrywaniu i zapobieganiu uzależnień.

Uzależnienia wśród młodzieży to realny problem

W celu zrozumienia skali problemu, warto zwrócić uwagę na dostępne dane dotyczące uzależnień wśród młodzieży. Statystyki jasno pokazują, że zarówno nadużywanie alkoholu, jak i narkotyków stanowią poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego.

 • Spożycie alkoholu: Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), alkohol jest jedną z głównych przyczyn chorób i przedwczesnych zgonów wśród młodych ludzi na całym świecie. Badania wykazują, że eksperymentowanie z alkoholem często zaczyna się już w wieku szkolnym, co może prowadzić do późniejszych problemów zdrowotnych oraz uzależnienia.
 • Używanie narkotyków: Raporty narodowe i międzynarodowe wskazują, że młodzież eksperymentuje z narkotykami w coraz młodszym wieku. Takie działania nie tylko zwiększają ryzyko uzależnienia, ale również mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i zdrowotnych.

Alkomaty i narkotesty jako forma prewencji

Alkomaty są urządzeniami przeznaczonymi do mierzenia stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Pracują na zasadzie analizy chemicznej lub fizycznej reakcji, która zachodzi, gdy alkohol z oddechu osoby testowanej wchodzi w interakcję z chemicznym sensorem.

Narkotesty są używane do wykrywania obecności substancji psychoaktywnych, takich jak marihuana, kokaina, amfetamina, opiaty, i inne. Są one dostępne w różnych formach.

Alkomaty i narkotesty znajdują zastosowanie zarówno w środowiskach szkolnych, jak i rodzinnych, pełniąc rolę nie tylko narzędzi diagnostycznych, ale także edukacyjnych.

W szkołach

Wdrożenie programów testowania w szkołach może odgrywać rolę odstraszającą oraz edukacyjną:

 • Programy świadomościowe integrujące użycie alkomatów i narkotestów mogą pomagać uczniom zrozumieć konsekwencje spożywania alkoholu i używania narkotyków.
 • Interwencje przy użyciu tych urządzeń mogą również służyć jako punkt wyjścia do rozmów na temat zdrowia i bezpieczeństwa, a także skierowania potrzebujących na odpowiednie ścieżki wsparcia.

W domach

Dla wielu rodziców, możliwość przeprowadzenia testu w domowym zaciszu może być narzędziem zapewniającym spokój ducha:

 • Prewencyjne działania mogą być wzmocnione przez możliwość regularnego testowania, co może pomóc w wychwyceniu problemów na wczesnym etapie.
 • Edukacja i otwarta komunikacja z dziećmi na temat alkoholu i narkotyków mogą być wspierane przez obiektywne wyniki testów, które stanowią dobrą podstawę do dyskusji.

Wdrożenie tych narzędzi w edukacji domowej i szkolnej wymaga jednak delikatnego podejścia, aby zapewnić, że są one używane w sposób etyczny i wspierający, a nie jako forma inwigilacji czy karania.

W kwietniu 2024 roku nasze Laboratorium adiustacji alkomatów BEAN uczestniczyło w  porównaniu międzylaboratoryjnym z udziałem Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Porównania takie są obowiązkowe dla laboratoriów, które posiadają akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji).

Przedmiot porównania

Alcotest Drager 9510 (EC+IR) – dwusensorowy alkomat marki Drager wyposażony w dwa sensory, elektrochemiczny oraz spektrofotometryczny na podczerwień. Alkomat został dostarczony przez GUM w celu porównania.

Cel porównania

Porównanie polegało na przygotowaniu przez nasze laboratorium odpowiednich stężeń wzorca etanolowego używanego do adiustacji / kalibracji alkomatów, a następnie na wykonaniu serii testów z wykorzystaniem przygotowanych wcześniej przez nasz serwis wzorców oraz naszego sprzętu laboratoryjnego w postaci symulatorów wydechu marki GUTH model 12V500.

Badanie

Po wykonaniu czynności testowych przez nasz serwis, alkomat został odesłany do GUM w celu przeprowadzenie identycznych testów. Po przeprowadzeniu testów przez Główny Urząd Miar został sporządzony raport wyznaczający granicę błędu zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Zostały obliczone błędy wskazań dostarczonego alkomatu Drager 9510 i zostały one porównane z błędami wyznaczonymi przez urząd GUM.

Wzorce etanolu

Przebadane zostały również przygotowane i dostarczone przez nasze laboratorium wzorce etanolu, których użyto do przeprowadzenia testów. Identycznych wzorców etanolu używamy do codziennej pracy w celu adiustacji czy kalibracji alkomatów naszych klientów.

Dlaczego to robimy ? 

W trosce o to aby nasze usługi kalibracji alkomatów dla naszych klientów były na jak najwyższym poziomie postanowiliśmy cyklicznie przeprowadzać takie badania porównawcze z niezależną i najbardziej wiarygodną w tej dziedzinie instytucją jaką jest Główny Urząd Miar. Porównanie potwierdza, że jakość naszych wzorców etanolu na których przeprowadzana jest kalibracja oraz adiustacja alkomatów jest na zgodna z normą GUM.

Wynik końcowe badania

Raport o numerze identyfikacyjnym ILC/GUM/EBA/2024/1 potwierdza zachowanie norm Głównego Urzędu Miar przez nasze laboratorium. Cytat z raportu GUM: „Na podstawie wyników wzorcowania uzyskanych przez laboratorium odniesienia, i laboratorium uczestniczące stwierdzono, że zgodnie z zastosowanym kryterium oceny wg Załącznika B normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 laboratorium uczestniczące uzyskało wyniki zadowalające.”

wybor-alkomatu

Wybór odpowiedniego alkomatu jest istotny zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i profesjonalistów, którzy wymagają niezawodności i precyzji od tego urządzenia. Alkomaty to nie tylko urządzenia używane przez służby drogowe, ale również przez osoby chcące monitorować swoją trzeźwość. W zależności od przeznaczenia, różne typy alkomatów oferują różnorodne funkcje i poziomy dokładności, które mogą znacząco wpłynąć na codzienne użytkowanie. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć kluczowe różnice między modelami i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Podstawowe typy alkomatów

Na rynku dostępne są głównie dwa rodzaje alkomatów: elektrochemiczne i półprzewodnikowe. Alkomaty elektrochemiczne wykorzystują zaawansowaną technologię czujników, oferując wysoką dokładność i niezawodność, co jest kluczowe dla zastosowań profesjonalnych. Z kolei alkomaty półprzewodnikowe są zazwyczaj tańsze, ale mogą być mniej precyzyjne i wymagać częstszej kalibracji. Wybór typu zależy od potrzeb użytkownika, gdzie dokładność i niezawodność pomiaru są priorytetem, szczególnie w kontekście zawodowym lub prawnych wymogów bezpieczeństwa.

Analiza potrzeb użytkownika

Przy wyborze alkomatu, kluczowe jest zrozumienie, w jaki sposób i jak często urządzenie będzie używane. Należy rozważyć następujące pytania: Czy alkomat będzie stosowany sporadycznie przez osobę prywatną, czy codziennie w kontekście zawodowym? Czy będzie potrzebny do szybkich testów na dużą skalę, np. w firmie transportowej? Odpowiedzi na te pytania pomogą określić, jakie funkcje są najbardziej potrzebne, jak ważna jest szybkość i łatwość użycia alkomatu, a także jak często urządzenie będzie wymagało kalibracji.

Dodatkowe funkcje

Wybierając alkomat, warto zwrócić uwagę na dodatkowe funkcje, które mogą ułatwić i poprawić doświadczenie użytkownika. Należy rozważyć takie opcje jak pamięć wyników, które pozwalają na śledzenie historii pomiarów, czy możliwość podłączenia do systemów informatycznych, co jest przydatne w firmach monitorujących trzeźwość pracowników. Funkcje takie jak wymienne ustniki, podświetlany wyświetlacz, czy zasilanie akumulatorowe również mogą być istotne, zwiększając komfort i higienę użytkowania. Wybierając model, warto również sprawdzić, jak łatwo można go obsługiwać i utrzymywać w czystości.

Budżet

Przy wyborze alkomatu, konieczne jest uwzględnienie zarówno początkowego kosztu zakupu, jak i bieżących wydatków związanych z jego eksploatacją. Alkomaty elektrochemiczne, choć bardziej dokładne, mogą wymagać większego nakładu finansowego zarówno przy zakupie, jak i regularnej kalibracji. Z drugiej strony, alkomaty półprzewodnikowe są tańsze w zakupie, ale mogą generować większe koszty długoterminowe z powodu częstszej potrzeby kalibracji. Wybierając alkomat, warto także zwrócić uwagę na dostępność serwisu i koszty związane z wymianą elementów, takich jak ustniki czy sensory.

Wybór odpowiedniego alkomatu jest kluczowy dla zapewnienia dokładności i niezawodności pomiarów, które są istotne zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i profesjonalnych. Rozważając różne typy alkomatów, analizując potrzeby użytkownika oraz dodatkowe funkcje i cechy, można znaleźć urządzenie idealnie dopasowane do swoich wymagań. Budżet i koszty eksploatacyjne również odgrywają ważną rolę w wyborze, więc warto je dokładnie przemyśleć. Dokładne zrozumienie tych aspektów pozwoli na świadomy wybór alkomatu, który najlepiej służyć będzie jego użytkownikom.

alkomaty-dla-firm-transportowych

W firmach transportowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach jest priorytetem. Alkomaty służą jako niezawodne narzędzie do monitorowania trzeźwości kierowców, co ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania wypadkom i utrzymania odpowiedzialności prawnej.

Jakie znaczenie mają alkomaty dla firm transportowych?

Alkomaty mają kluczowe znaczenie dla firm transportowych, ponieważ zwiększają bezpieczeństwo na drogach przez zapewnienie, że kierowcy są trzeźwi podczas prowadzenia pojazdów. Służą jako efektywna metoda zapobiegania wypadkom drogowym związanym z alkoholem. Stosowanie alkomatów pomaga również firmom w spełnianiu obowiązków prawnych oraz w utrzymaniu reputacji jako odpowiedzialnego przewoźnika. Regularne kontrole trzeźwości przyczyniają się do budowania kultury bezpieczeństwa i odpowiedzialności wśród pracowników.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze alkomatów dla firmy transportowej?

Przy wyborze alkomatów dla firmy transportowej warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

 • Dokładność i niezawodność: Preferuj alkomaty elektrochemiczne, które są bardziej dokładne niż modele półprzewodnikowe.
 • Certyfikaty i zgodność z normami: Upewnij się, że alkomat jest zgodny z lokalnymi przepisami i standardami, np. certyfikaty UDT (Urząd Dozoru Technicznego) w Polsce.
 • Łatwość obsługi: Wybierz urządzenia, które są łatwe w obsłudze i mogą szybko dostarczać wyniki, co jest kluczowe w dynamicznym środowisku pracy.
 • Serwis i kalibracja: Zwróć uwagę na dostępność serwisu i regularnej kalibracji alkomatu, które są niezbędne do utrzymania dokładności urządzeń.
 • Koszty eksploatacji: Analizuj koszty zakupu oraz bieżącej obsługi alkomatów, biorąc pod uwagę budżet firmy.

Każda firma transportowa powinna dostosować wybór alkomatu do swoich specyficznych potrzeb operacyjnych i regulacji prawnych.

Podsumowanie

Alkomaty w firmach transportowych są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów prawnych. Wybór odpowiedniego modelu i regularne jego kalibracje to klucz do efektywnego zarządzania trzeźwością w firmie.

Zachęcamy menedżerów flot i właścicieli firm transportowych do wdrożenia alkomatów jako standardowego narzędzia w ich codziennej działalności. Regularne testy trzeźwości mogą uratować życie i chronić firmę przed poważnymi konsekwencjami prawymi.

Alkomat Alcofind Polaris z 10-letnią gwarancją

Alkomat AlcoFind Polaris jest profesjonalnym urządzeniem pomiarowym z elektrochemicznym sensorem platynowym, oferującym dokładne i powtarzalne pomiary. Przeznaczony jest dla służb mundurowych, firm, instytucji oraz wymagających użytkowników indywidualnych. Sprawdź, dlaczego warto zdecydować się na jego zakup.

Precyzja pomiaru

AlcoFind Polaris wykorzystuje elektrochemiczny sensor platynowy, co w praktyce oznacza, że oferuje on dokładność na poziomie, którego wymagają profesjonaliści. Wyobraź sobie sytuację, w której każdy pomiar musi być bezwzględnie precyzyjny – właśnie w takich okolicznościach AlcoFind Polaris pokazuje, na co go stać.

Uniwersalne przeznaczenie

Drugim powodem jest jego wszechstronność. Szeroki zakres pomiarowy sprawia, że urządzenie świetnie sprawdzi się w różnorodnych warunkach, dostarczając wiarygodnych wyników niezależnie od okoliczności. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, reprezentujesz służby mundurowe, czy po prostu zależy Ci na bezpieczeństwie swoim i bliskich, AlcoFind Polaris dostarczy Ci danych, którym możesz zaufać.

Wybór profesjonalistów

AlcoFind Polaris to urządzenie cenione przede wszystkim przez profesjonalistów. Jego niezawodność i precyzja sprawiają, że jest to narzędzie, które spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Niezależnie od tego, czy jesteś w służbach mundurowych, zarządzasz flotą pojazdów, czy prowadzisz instytucję dbającą o bezpieczeństwo, AlcoFind Polaris będzie dla Ciebie wsparciem, na które możesz liczyć.

Rok darmowej kalibracji

W ramach promocji, alkomat oferowany jest z rocznym pakietem darmowej kalibracji, dostępnym bez ograniczeń ilościowych. Normalnie jest to usługa płatna, ale w promocji użytkownicy mogą skorzystać z niej bez dodatkowych kosztów.

Pamiętaj, że wybór alkomatu to decyzja, która może mieć realny wpływ na Twoje życie i bezpieczeństwo. AlcoFind Polaris to więcej niż tylko urządzenie – to partner, na którym możesz polegać w każdej sytuacji.

jak przyspieszyc spalanie alkoholu

Alkohol, czy to w postaci lampki wina podczas kolacji, czy kilku drinków na imprezie, wymaga pewnego czasu, aby został całkowicie usunięty z naszego organizmu. Tempo, w jakim się to dzieje, zależy od wielu czynników, w tym od wagi, płci, a nawet genetyki. Ale czy są sposoby, by ten proces przyspieszyć?

1. Woda, woda i jeszcze raz woda

Nawadnianie się to klucz. Alkohol jest diuretykiem, co oznacza, że powoduje odwodnienie organizmu. Pijąc dużo wody przed, w trakcie i po spożyciu alkoholu, nie tylko pomagasz swojemu organizmowi w pozbyciu się toksyn, ale także wspierasz metabolizm w szybszym radzeniu sobie z alkoholem.

2. Nie lekceważ snu

Cudowne działanie snu często jest niedoceniane. Podczas gdy my odpoczywamy, nasz organizm pracuje na pełnych obrotach, usuwając toksyny, w tym alkohol. Dostateczna ilość snu wspomaga regenerację i oczyszczanie organizmu.

3. Zdrowe odżywianie

Zbilansowana dieta bogata w witaminy i minerały może również przyspieszyć metabolizm alkoholu. Posiłki zawierające białko, zdrowe tłuszcze i węglowodany złożone dostarczają organizmowi potrzebnej energii do efektywniejszego przetwarzania alkoholu.

4. Aktywność fizyczna

Choć to prawda, że intensywny trening bezpośrednio po spożyciu alkoholu może nie być najlepszym pomysłem, regularna aktywność fizyczna wzmacnia ogólną sprawność metaboliczną organizmu. Lepsza kondycja to szybsze spalanie alkoholu.

5. Czas

Pomimo różnych metod, prawda jest taka, że nie ma magicznego sposobu na „wyparowanie” alkoholu z organizmu. Nasze ciała potrzebują czasu, by bezpiecznie przetworzyć i usunąć alkohol. Pamiętaj więc, by dać sobie czas, zwłaszcza jeśli planujesz prowadzenie pojazdu. Zanim siądziesz za kółkiem, sprawdź swój stan przy pomocy alkomatu osobistego, by nie stwarzać zagrożenia dla innych użytkowników ruchu drogowego.

Podsumowując, chociaż istnieją sposoby na wspomaganie naszego organizmu w metabolizowaniu alkoholu, nie ma cudownego rozwiązania, które pozwoliłoby nam całkowicie zignorować jego skutki. Kluczem jest odpowiedzialność i umiar.

Alkomat Alcofind AF-35C z 10 letnią gwarancją

Alkomat elektrochemiczny AlcoFind AF-35 to innowacyjne narzędzie pomiarowe, które zyskuje uznanie użytkowników dzięki swojej zaawansowanej technologii i niezawodności. Produkowany przez koreańską firmę DaTech, wyróżnia się przede wszystkim nowoczesnym sensorem elektrochemicznym, zapewniającym stabilne i precyzyjne pomiary. Dzięki swojemu nowatorskiemu designowi i udoskonalonej funkcjonalności AlcoFind AF-35 może być uznany za jedno z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku. Oferując szybkie i dokładne pomiary w zakresie 0,00-5,00‰, ten alkomat sprawdza się doskonale jako praktyczne narzędzie do monitorowania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu dla różnych użytkowników.

Alkofind AF-35 – zalety nowoczesnego alkomatu

AlkoFind AF-35 to wybór godny uwagi dla wszystkich poszukujących nowoczesnego i zaawansowanego technicznie alkomatu. Jego precyzja, dokładność, niezawodność oraz ergonomiczny design to cechy, które przypadną do gustu nawet najbardziej wymagającym użytkownikom. Dlaczego warto postawić na AlkoFind AF-35? Oto kilka powodów:

 1. Maksymalna dokładność pomiarów, zapewniająca pewność i wiarygodność wyników.
 2. Niezawodność urządzenia sprawiająca, że nadaje się ono nie tylko do użytku indywidualnego, ale także w instytucjach takich jak zakłady pracy, ośrodki opiekuńcze czy szkoły.
 3. Kompaktowe kształty sprawiające, że alkomat jest wygodny w użytkowaniu i łatwy do przechowywania.
 4. Modny design, który łączy w sobie klasyczną estetykę z czytelnym wyświetlaczem, nadając urządzeniu atrakcyjny wygląd.

Gdzie znajduje zastosowanie Alkofind AF-35?

AlkoFind AF-35 znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, zapewniając niezawodne wsparcie w monitorowaniu zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Jest idealnym narzędziem w codziennej praktyce dla kierowców, umożliwiając szybkie i precyzyjne pomiary, co przekłada się na bezpieczeństwo na drodze. Ponadto ze względu na swoją niezawodność i dokładność znajduje zastosowanie także w placówkach służby zdrowia, ośrodkach wychowawczych, firmach oraz innych miejscach publicznych, gdzie kontrola ilości spożywanego alkoholu jest istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia.

alkomat przesiewowy

Alkomaty przesiewowe to nowoczesne urządzenia bezustnikowe, które sprawdzają się głównie podczas masowego badania trzeźwości. W krótkim czasie można przeprowadzić testy na sporej liczbie osób (niektóre modele umożliwiają przebadanie nawet 100 osób w ciągu 5 minut). Alkomat pozwala na wstępne wykrycie alkoholu w wydychanym powietrzu, dlatego przebadani z pozytywnym wynikiem, będą poddani kolejnemu badaniu z zastosowaniem bardziej precyzyjnego w pomiarach alkomatu ustnikowego.

W celu otrzymania jak najbardziej wiarygodnego wyniku osoba przeprowadzająca test alkomatem bezustnikowym powinna zastosować się do określonych zasad polegających na zachowaniu stałej odległości wynoszącej około 4-5 cm oraz trzymaniu urządzenia pod odpowiednim kątem.

Najważniejsze zalety bezdotykowych alkomatów przesiewowych

Wśród najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania tego typu modelu, można wymienić:

 • szybkość pomiaru (wynik pojawia się po kilku sekundach od badania),
 • prostotę obsługi,
 • krótki czas uruchomienia sprzętu,
 • uzyskanie czytelnego wyniku, dzięki wyświetlaczowi LCD.

Alkomaty przesiewowe — gdzie znajdują zastosowanie?

Taki sprzęt raczej nie sprawdzi się podczas pojedynczych kontroli drogowych czy w celach prywatnych. Jednak w wielu sytuacjach zastosowanie bezdotykowego alkomatu przesiewowego może być wręcz wskazane. Mowa oczywiście o kontroli dużej grupy osób, najczęściej uczestników imprez masowych. Opisywany model alkomatu jest wykorzystywany głównie przez policję i służby mundurowe, a także firmy ochroniarskie dbające o bezpieczeństwo podczas wydarzeń sportowych i kulturalnych. Część przedsiębiorców używa tego typu sprzętów do sprawdzania stanu trzeźwości pracowników. Intuicyjne w obsłudze alkomaty przesiewowe znajdą zastosowanie głównie w branży budowlanej i spedycyjnej.

Alkomat przesiewowy bezustnikowy to wielofunkcyjne urządzenie pracujące również w trybie pasywnym, który umożliwia szybkie skontrolowanie osoby nieprzytomnej lub śpiącej oraz weryfikację, czy w pojemniku z płynem nie znajduje się alkohol.

awarie alkomatu

Awarie alkomatów mogą być frustrujące i potencjalnie niebezpieczne, zwłaszcza gdy liczy się na niezawodne i dokładne wyniki. W tym artykule omówimy najczęstsze przyczyny awarii alkomatów, sposoby ich rozpoznawania i naprawy, a także zaproponujemy pomoc specjalistów.

Najczęstsze przyczyny awarii alkomatów

 • Zanieczyszczenie sensorów: Długi czas użytkowania może prowadzić do nagromadzenia zanieczyszczeń na sensorach alkomatu, co wpływa na jego dokładność.
 • Użycie nieodpowiednich baterii: Niewłaściwe baterie lub ich niski poziom naładowania mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
 • Uszkodzenia mechaniczne: Upadki lub inne uszkodzenia mechaniczne mogą wpłynąć na wrażliwe komponenty alkomatu.
 • Błędy kalibracji: Niewłaściwa kalibracja urządzenia może prowadzić do błędnych odczytów.

Jak zapobiegać awariom?

Aby uniknąć awarii alkomatu, kluczowe jest regularne czyszczenie sensora oraz obudowy urządzenia. Zanieczyszczenia mogą fałszować wyniki, dlatego utrzymanie czystości jest istotne. Kolejnym ważnym aspektem jest używanie zalecanych przez producenta baterii i ich wymiana w odpowiednim czasie. Niski poziom naładowania lub ich nieodpowiedni typ może prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia. Ponadto, ważne jest, aby przechowywać alkomat w miejscu, które jest bezpieczne i chroni urządzenie przed upadkami i innymi uszkodzeniami. Istotnym elementem jest również regularna kalibracja alkomatu, zgodnie z zaleceniami producenta.

Rozpoznawanie nieprawidłowego działania alkomatu

Warto być świadomym, że istnieją pewne sygnały, które mogą wskazywać na nieprawidłowe działanie alkomatu. Należą do nich niespójne wyniki pomiarów, które mogą świadczyć o problemach z sensorem lub kalibracją urządzenia. Kolejnym objawem są błędy wyświetlane przez urządzenie, co często jest wynikiem wewnętrznych problemów technicznych. Dłuższy niż zwykle czas reakcji urządzenia na próbkę albo niezwykle wysokie lub niskie odczyty, które są niezgodne z oczekiwaniami, również mogą sygnalizować awarię. W takich przypadkach konieczne jest podjęcie odpowiednich działań w celu naprawienia urządzenia.

Naprawa alkomatu

Jeśli zauważysz którąkolwiek z wymienionych wcześniej oznak, pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie i dokładne oczyszczenie sensora. Czasami to właśnie zanieczyszczenia są przyczyną nieprawidłowości. Następnie warto sprawdzić i wymienić baterie, ponieważ to one są źródłem zasilania i mogą wpływać na działanie urządzenia. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie ponownej kalibracji, co pozwala na zresetowanie ustawień urządzenia i dostosowanie ich do aktualnych warunków. Jeśli te działania nie przynoszą oczekiwanego efektu, wówczas zaleca się skontaktowanie się z serwisem. Specjaliści są w stanie dokładnie zdiagnozować problem i zaproponować skuteczną metodę naprawy.

Gdzie szukać pomocy?

W przypadku, gdy alkomat wciąż nie działa, najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalistów. Nasza firma BEAN oferuje kompleksowe usługi serwisowe, które pomogą przywrócić urządzenie do pełnej sprawności. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalną pomoc. Nasz zespół specjalistów szybko zdiagnozuje problem i zapewni efektywną naprawę. Pamiętaj, że regularna konserwacja i kalibracja alkomatu są kluczowe dla jego niezawodności.