Osoby, które dzień wcześniej piły alkohol, nawet jeżeli czują się bardzo dobrze, nie zawsze mogą bez konsekwencji usiąść za kierownicą, prowadząc samochód. Jak zyskać pewność, że zawartość alkoholu w organizmie nie jest większa niż 0,2 promila? W tym celu pomocne będą alkomaty. Niewielkie i proste w użyciu urządzenia. Warto jednak wiedzieć, czym się kierować wybierając dobry alkotester, bo choć na rynku jest duży wybór tego typu produktów, to jednak nie każdy warty jest szczególnej uwagi i będzie w stanie pokazywać wiarygodne wyniki.

Dzięki lekturze naszego tekstu poznasz odpowiedzi na takie pytania jak na przykład:

oraz wiele innych

Zapraszamy do lektury!

Alkomaty jednorazowe czy elektroniczne?

Pierwsza kwestia do rozwiązania, jaka stoi przed osobami, które zdecydują się na zakup alkomatu, dotyczy tego, czy warto wybrać urządzenie elektroniczne, czy może jednorazowe. Tu wbrew pozorom odpowiedź jest bardzo prosta. Najlepszy alkomat to ten elektroniczny. Dlaczego? Otóż warto widzieć, że stężenie alkoholu w organizmie zmienia się dynamicznie, a co za tym idzie do uzyskania wiarygodnych wyników przeprowadzenie tylko jednego pomiaru może okazać się niewystarczające.

W przypadku jednorazowych urządzeń przy kontroli należy zużyć ich przynajmniej kilka, co wielu przypadkach niekoniecznie będzie opłacalne z finansowego punktu widzenia. W jednorazowych alkomatach umieszcza się specjalne związki chemiczne, które wchodzący w reakcję z alkoholem zmieniają kolor. Do każdego z nich dołączona jest instrukcja pozwalająca ustalić, jaka barwa oznacza jakie stężenie alkoholu w organizmie. Niestety, skala w tym przypadku jest mocno ograniczona, w związku z czym otrzymanie wiarygodnego wyniku do interpretacji może być trudne.

Zupełnie inaczej jest w przypadku alkomatów elektronicznych. Są to bardziej złożone urządzenia, których zasada działania opiera się na dokonywaniu pomiarów parametrów chemicznych, a dokładniej rzecz ujmując zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Ze względu jednak na zużycie pewnych części alkomatu, dla jego prawidłowego działania, niezbędne jest regularne przeprowadzanie procesu kalibracji (czyli zaprogramowaniu urządzenia w sposób pozwalający na prawidłową interpretację sygnałów czujnika). Kalibracja powinna być wykonywana co 6 miesięcy. Zdarzają się jednak przypadki, w których może być to spore utrudnienie. Na szczęście, aby tego uniknąć wystarczy wybrać urządzenie z wymiennym sensorem

Jakie parametry należy mieć na uwadze przy wyborze alkomatu?

W wyborze alkomatu należy kierować się przede wszystkim rodzajem i jakością zastosowanego w urządzeniu sensora. W związku z tym należy mieć na uwadze między innymi jego wielkość – im większy tym urządzenie jest lepsze, a pomiary będą bardziej wiarygodne. Nie bez znaczenia przy wyborze alkomatu jest również tryb pracy urządzenia:

  • tryb pasywny – z takich urządzeń można korzystać bez udziału badanego,
  • tryb aktywny.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy wyborze alkomatu? Warto sprawdzić, czy oferujący alkomaty sklep do urządzenia dodaje dodatkowe ustniki (na to szczególną uwagę zwracają osoby, które kupując alkomaty wiedzą, że z urządzeń jednocześnie będzie korzystać kilka osób). Ponadto warto mieć na uwadze także żywotność, czyli ilość pomiarów, jakie alkomaty mogą wykonać na jednej kalibracji. Poza funkcjonalnością warto zwrócić także uwagę na wygląd – dobre alkomaty powinny mieć w miarę duże, a przede wszystkim czytelne wyświetlacze.

Jak właściwie dbać o alkomat?

Aby korzystać w pełni z możliwości, jakie daje alkomat, warto wiedzieć nie tylko czym się kierować w jego wyborze, ale również znać zasady prawidłowego użytkowania. Przede wszystkim z urządzenia nie można korzystać, jeżeli nie upłynęło jeszcze 30 minut od spożycia alkoholu. Zbyt szybkie skorzystanie z alkomatu może nie tylko zafałszować pomiar, ale i doprowadzić do rozkalibrowania, a nawet trwałego uszkodzenia sensora (ta sama zasada dotyczy osób, które chcą się przetestować alkomatem tuż po użyciu płynu do płukania ust, który ma w swoim składzie alkohol). Zachowanie odpowiedniego odstępu czasowego dotyczy także palenia tytoniu i spożywania posiłków.

Alkomaty będą dobrze działały przez dłuższy czas, jeżeli będą nie tylko właściwie użytkowane, ale i odpowiednio przechowywane. Najlepsze warunki dla przechowywania urządzenia to temperatura pokojowa, miejsce suche i poza zasięgiem dzieci. Producenci nie zalecają przechowywania alkomatów w samochodzie (niezależnie od pory roku) oraz w pobliżu alkoholu czy pojemników z benzyną.

Czy dobre alkomaty są drogie?

Wiele osób zastanawiając się nad zakupem alkomatu do osobistego użytku, boi się, że za zakup dobrej jakości urządzenia będzie musiało słono zapłacić. Nie są to obawy uzasadnione. Wybór alkomatów na rynku jest obecnie dość duży, dzięki czemu możliwe jest znalezienie dobrego, a przede wszystkim wykonującego rzetelne pomiary urządzenia, w przystępnej cenie. Obecnie dobry alkomat, pozwalający na wykonywanie pomiarów w granicy od 0 do 4.0 ‰ można nabyć już za 300-400 zł. W większości przypadków do urządzenia dodatkowo dołączanych jest kilka ustników. Nieco więcej za alkomaty muszą zapłacić firmy. Tu wydatki są nie niższe niż 1500-2000 zł. Na rynku dostępne są także testery trzeźwości dla zastosowań policyjnych. Nie każdy jednak może sobie na nie pozwolić, bowiem ich zakup to koszt w wysokości nawet kilku tysięcy złotych.

badanie alkomatem w czasie pracy - o czym nalezy pamietać

Niezależnie od branży prowadzonej działalności gospodarczej, konieczne jest uważne monitorowanie pracy zatrudnionych osób. Konieczna jest nie tylko kontrola jakości wykonywanych przez nich zadań, ale także reagowanie w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych. Do takich należy między innymi zachowanie pracowników będących pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Dzięki lekturze naszego tekstu poznasz odpowiedzi na takie pytania jak na przykład:

oraz wiele innych

Zapraszamy do lektury!

Badanie alkomatem w czasie pracy – kto może je przeprowadzić?

Ustawa z dn. 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24) zawiera zapis, zgodnie z którym w przypadku „uzasadnionego podejrzenia” co do nietrzeźwości pracownika należy w pierwszej kolejności odsunąć go od wykonywanych obowiązków. Aby zapobiec ewentualnym sporom w tej kwestii, pracodawca (reprezentowany przez kierownika zakładu pracy lub osobę przez niego upoważnioną) ma obowiązek poinformować nietrzeźwą osobę o okolicznościach podjętej decyzji.

Kontroli stanu trzeźwości może dokonać organ, który dysponuje stosownymi uprawnieniami na mocy obowiązującego prawa. Zazwyczaj zadanie to jest wykonywane przez funkcjonariuszy policji wezwanych na teren zakładu przez pracodawcę

Czy zawsze można zbadać pracownika alkomatem? Badanie alkomatem a przepisy dotyczące danych osobowych

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych – w tym przede wszystkim obowiązujące od maja 2018 roku unijne RODO – zabraniają pracodawcy wyrywkowej, kontrolnej weryfikacji stanu trzeźwości. Stanowisko to popiera Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Odmowa badania alkomatem – kiedy to prawo nie przysługuje pracownikowi?

Zasadniczo, pracownik może odmówić poddania się badaniu trzeźwości. Istnieją jednak wyjątki od takiej sytuacji. Przede wszystkim, pracownik musi obligatoryjnie poddać się badaniu za pomocą alkomatu, jeśli na terenie zakładu doszło do wypadku, pracodawca zaś postanowi dokonać kontroli trzeźwości załogi pracowniczej uczestniczącej w zdarzeniu.

Wymóg ten dotyczy zarówno uczestników incydentu, jak i pracownika bezpośrednio poszkodowanego. W przypadku, gdy ten ostatni odniósł obrażenia, nie przysługuje mu niestety prawo do odszkodowania.

Jakie mogą być prawne konsekwencje dla nietrzeźwego pracownika?

A co w przypadku, gdy pracownik zgodzi się na badanie alkomatem w czasie pracy i efektem przeprowadzonej procedury będzie wynik pozytywny? W takiej sytuacji pracodawcy przysługuje prawo do wymierzenia jednego z poniższych rodzajów sankcji, czyli:

  • rozwiązania umowy o pracę w ramach tzw. zwolnienia dyscyplinarnego, tj. z winy pracownika. Ponieważ informacja o takim rodzaju zakończenia współpracy zostaje umieszczona w świadectwie pracy, może to bardzo utrudnić poszukiwanie nowego zatrudnienia. Dyscyplinarka jest stosowana wówczas, gdy nietrzeźwy pracownik dopuścił się poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych, w tym np. obsługiwał maszynę produkcyjną, zagrażając przy tym zdrowiu i życiu osób znajdujących się w pobliżu;
  • kary finansowej. Jest to rozwiązanie stosowane szczególnie często, gdy efektem wykroczenia znajdującego się pod wpływem alkoholu pracownika doszło do uszkodzenia/zniszczenia mienia należącego do przedsiębiorstwa. Alternatywnym sposobem ukarania jest niewypłacenie wynagrodzenia za dzień, w którym pracownik znajdował się na terenie zakładu pracy pod wpływem alkoholu;
  • słownego lub pisemnego upomnienia (w pozostałych przypadkach).

Oczywiście, w sytuacji gdy nietrzeźwy pracownik złamał podczas wykonywania obowiązków zawodowych także inne przepisy (np. kierował samochodem pod wpływem alkoholu), grożą mu dodatkowe, odpowiednie sankcje.

Badanie alkomatem w czasie pracy – o czym warto pamiętać?

Problem nietrzeźwości wśród pracowników występuje szczególnie często w takich segmentach jak np. branża budowlana czy remontowa, ale także gastronomia, przemysł itd. Właściwie, groźna sytuacja może pojawić się w każdej branży. Taki stan rzeczy oznacza, że pracodawca – ale także wszyscy pracownicy – powinni być czujni. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie odpowiednich działań w przypadku nietrzeźwości jednego z zatrudnionych.

Alkomat jest urządzeniem pomiarowym, które w okresie jego użytkowania musi działać niezawodnie. Obecnie w Polsce siadając za kółko nie można mieć więcej niż 0,2 promila alkoholu w organizmie. Jeśli pomiar wykaże od 0,2 do 0,5 promili, kierowca popełnia wykroczenie karane grzywną oraz pozbawieniem prawa jazdy na co najmniej 6 miesięcy.

Po przekroczeniu granicy 0,5 promila, jazda po spożyciu alkoholu kwalifikowana jest jak przestępstwo, za co grozi grzywna i pozbawienie wolności do lat dwóch. Nietrudno więc dojść do wniosku, że jeśli spożywamy alkohol, warto zaopatrzyć się w alkomat. Miernik musi jednak być dokładny, tak, żebyśmy mogli być pewni jego wskazań. Dlatego każdy alkomat powinno się kalibrować w odstępach czasu zalecanych przez producenta. Tylko wówczas działa prawidłowo.

W artykule znajdziesz informacje na temat:

Jak skalibrować alkomat?

Alkomat jest precyzyjnym miernikiem, co warto uświadomić sobie, zanim zdecydujemy się na zakup. Nieodłączną czynnością, jaką należy wykonywać regularnie korzystając z urządzenia jest kalibracja alkomatu w określonych przez producenta odstępach czasu (lub po odpowiedniej liczbie wykonanych pomiarów).

Istotną kwestią jest przy tym fakt, że alkomatu nie będziesz w stanie skalibrować samodzielnie. Do tej czynności niezbędne są precyzyjne testy, które wykonuje się w warunkach laboratoryjnych przy udziale specjalnych symulatorów. Dlatego kupując alkomat zawsze trzeba wziąć pod uwagę konieczność skorzystania z usług wyspecjalizowanych firm dla regularnej kalibracji urządzenia.

Alkomaty dostępne na rynku

Najważniejszym elementem alkomatu jest sensor, czyli czujnik, który wykrywa obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Ze względu na typ sensora, dostępne na rynku urządzenia dzieli się na: – alkomaty półprzewodnikowe; – alkomaty elektrochemiczne.

Alkomaty półprzewodnikowe bazują na sensorach wyposażonych w elektrody, na których alkohol zawarty w wydychanym powietrzu utlenia się. Proces ten powoduje wzrost przewodności półprzewodnika, a następnie zwiększenie mierzonej rezystancji, proporcjonalnie do ilości alkoholu zawartego w próbce. Urządzenia półprzewodnikowe są stosunkowo niedrogie, jednak dość często trzeba je kalibrować, żeby mieć pewność, że działają prawidłowo.

Z kolei alkomaty elektrochemiczne są produktami droższymi, ale za to bardziej dokładnymi i wymagającymi rzadszej kalibracji. Do wskazań wykorzystują związki utleniające alkohol. Pod ich wpływem zawarty w wydychanym powietrzu etanol ulega przekształceniu w kwas octowy, a ten ostatecznie powoduje wytworzenie prądu na anodzie elementu pomiarowego. Sensory elektrochemiczne doskonale „rozpoznają” alkohol etylowy i nie reagują na inne substancje, co jeszcze dodatkowo wpływa pozytywnie na wiarygodność pomiarów.

Czym jest kalibracja alkomatu?

Niezależnie od rodzaju alkomatu, każde urządzenie trzeba kalibrować zgodnie ze wskazaniami producenta. Sensory stosowane w alkomatach są elementami bardzo wrażliwymi na zmiany czynników środowiskowych takich jak temperatura, wilgotność czy stopień zapylenia. Z czasem ich parametry ulegają rozkalibrowaniu, czyli potocznie rozregulowaniu. Trzeba je więc wyregulować tak, żeby pomiary były wiarygodne i prawidłowe.

Jak skalibrować alkomat? Przede wszystkim urządzenie musi zostać poddane regulacji przez profesjonalną firmę zajmującą się kalibracją alkomatów i posiadającą do tego specjalne warunki i urządzenia. Proces kalibracji polega na testowaniu alkomatu i wyznaczaniu jego sprawności na specjalnych symulatorach, dzięki którym do urządzenia podaje się próbkę powietrza o odpowiednio skonfigurowanych parametrach takich jak: – temperatura; – siła przepływu; – stężenie alkoholu.

Próbka symuluje wydychane powietrze po spożyciu alkoholu, a na podstawie przeprowadzonych badań, dokonuje się ponownej kalibracji alkomatu.

Jak często kalibruje się alkomat?

Alkomaty z sensorem półprzewodnikowym kalibruje się częściej niż urządzenia z sensorem elektrochemicznym. Zwykle należy przeprowadzić adjustację co 100 – 300 pomiarów lub raz na pół roku. W przypadku alkomatów elektrochemicznych najczęściej kalibracji dokonuje się co 500 pomiarów lub raz na 12 miesięcy.

Oczywiście ostateczne wytyczne daje producent każdego urządzenia. Warto wiedzieć, że kalibrację należy przeprowadzić również w innych sytuacjach, jeśli tylko wskazania alkomatu wydają się nam wątpliwe lub zaszły pewne okoliczności, w konsekwencji których alkomat mógł się rozregulować.

Kiedy jeszcze należy skalibrować alkomat?

Kalibrację alkomatu należy przeprowadzić również wówczas, kiedy: – wynik po wykonaniu pomiaru w przypadku osoby niespożywającej alkoholu jest inny niż 0 promili; – wynik po wykonaniu badania osoby po spożyciu alkoholu jest równy 0 promili; – alkomat nie reaguje na wykonywanie pomiaru; – po spożyciu alkoholu wynik trzech badań wykonanych w jednakowych odstępach czasu (n. 20 minut) jest taki sam; – alkomat przez długi okres czasu był przechowywany w temperaturach odbiegających od warunków podanych w instrukcji.

Warto podkreślić, że każda kalibracja alkomatu powinna być potwierdzona dokumentem – certyfikatem kalibracji, który zawiera istotne informacje, takie jak m. in. data wzorcowania oraz graniczna data kolejnej kalibracji.

Zakup drogiego alkomatu nie jest niczym skomplikowanym. Istnieje wiele firm zajmujących się produkcją alkomatów, które – za duże pieniądze – sprzedadzą sprzęt o niskiej dokładności. Prawdziwym wyczynem jest zakup urządzeń, które wyróżniają się niezawodnością, dokładnością i powtarzalnością wyników. Dzięki nim można wyjeżdżać w trasę ze spokojnym sumieniem. Oto lista firm, które mogą poszczycić się naprawdę dobrymi modelami alkomatów.

W artykule znajdziesz informacje na temat:

Alkomaty Drager

Firma Drager jest znana z produkcji alkomatów wyróżniających się niską ceną, niezawodnością i – co najważniejsze – precyzją. Są to urządzenia przeznaczone zarówno do użytku indywidualnego, jak i instytucjonalnego. Model oznaczony numerem 5000 sprawdzi się przede wszystkim tam, gdzie konieczne jest szybkie przebadanie dużej grupy osób. Z kolei model 3820 łączy w sobie wydajność i niską cenę, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w każdym gospodarstwie domowym. Mało tego – urządzenie to posiada dopracowany, policyjny sensor elektrochemiczny, który pokaże dokładnie ten sam wynik co alkomaty instytucjonalne. Zaletą tego narzędzia pomiarowego jest też pojemna bateria, która umożliwia wykonanie setek pomiarów.

Alkomaty AlcoFind

Alkomaty sygnowane marką AlcoFind już od lat budzą uznanie wśród wielu użytkowników indywidualnych. Wyróżniają się one niewielkimi, kompaktowymi rozmiarami, dużą dokładnością i świetnym stosunkiem jakości do ceny. Tak jest chociażby w przypadku alkomatu AF 35 Premium, który wyróżnia się najwyższą dokładnością, a także modelu Expert, który cieszy się niekwestionowaną sympatią wśród użytkowników. Z kolei jeśli chodzi o korzystną cenę, to na tym polu liderem jest model AF 35, który – choć tani – zapewnia optymalną szybkość pomiaru i optymalną dokładność. Co więcej, alkomaty tej marki są idealną propozycją dla tych osób, które cenią sobie niezawodność i trwałość, gdyż zamknięto je w mocnej, odpornej na oddziaływania zewnętrzne obudowie.

Alkomaty AlcoDigital

Modele oferowane przez firmę AlcoDigital należą do jednych z najlepszych w swej klasie. Mało tego – są one wybierane zarówno przez klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych. Cechą szczególną tych modeli jest ich niekwestionowana szybkość pomiaru. Co więcej, nie ma ona wpływu na dokładność uzyskanego wyniku, dzięki czemu alkomaty tej firmy zadowolą nawet najbardziej wymagających odbiorców. Ciekawą propozycja jest np. model One, który jest wręcz stworzony dla klienta indywidualnego. Wyposażono go w dokładnie te same sensory, z jakich korzysta m.in. Policja. W skład oferty tej marki wchodzą również modele z serii P, w tym niezawodny i sprawdzony P100. Jest to sprzęt, który poda dokładny wynik już po 1 – 2 sekundach od wykonania badania. Co więcej, jest on też dostępny w bardzo korzystnej cenie.

Alkomaty Lifeloc

Urządzenia dostarczane przez amerykańska firmę Lifeloc należą do ścisłej czołówki rozwiązań tej klasy. Producent wyposażył je w pojedynczy sensor elektrochemiczny, który oferuje wysoką dokładność i powtarzalność pomiaru. Alkomaty tej marki potrzebują zaledwie jednej sekundy, by móc wygenerować rzetelny wynik. Mocną stroną tych urządzeń jest też ich niewielki rozmiar, dzięki któremu z łatwością mieszczą się one nawet w niewielkiej kieszeni. Od razu należy podkreślić, że te profesjonalne urządzenia pomiarowe są stworzone głównie dla służb, które potrzebują sprzętu zdolnego do wykonywania nawet kilkuset pomiarów dziennie .Modele proponowane przez tego producenta wyróżniają się niezwykłą prostotą obsługi. Ich interfejs ogranicza się do zaledwie kilku funkcjonalnych przycisków, które pozwalają na szybką automatyzację dużej liczby pomiarów i to w stosunkowo niewielkiej jednostce czasu.

Alkotop Plus

Modele alkomatów sygnowane marką Alkotop Plus, to sprzęt przeznaczony dla najbardziej wymagających użytkowników. Nic więc dziwnego, że korzysta z nich głównie Policja, służby porządkowe, a także zakładowe formacje. Model ten wyróżnia się bardzo dużą dokładnością, niezawodnością i funkcją pracy w dwóch trybach: ustnikowym i bezustnikowym. Sercem alkomatu jest sprawdzony, elektrochemiczny sensor produkcji brytyjskiej. Urządzenie zapewnia bardzo szeroki zakres pomiarowy, który oscyluje pomiędzy 0.000 a 4.500 mg/L. Co więcej, wyposażono je w licznik wykonanych pomiarów, obszerną pamięć wewnętrzną (do 28 tysięcy wyników), a także w funkcjonalny interfejs, który wskazuje aktualny stan alkomatu i jego sensora. Istotnym udogodnieniem jest też obecność kamery, za pomocą której można szybko zarejestrować twarz osoby badanej. Całość zamknięta jest w trwałej obudowie, w której znalazło się też miejsce dla pojemnego źródła zasilania.

Podsumowując, powyższe alkomaty to przykład rozwiązań, które zostały wręcz stworzone na potrzeby konkretnych grup użytkowników. Co ważne – niezależnie od ich zastosowania – oferują one praktycznie tą samą dokładność i powtarzalność uzyskanych wyników pomiarów.

Alkomat jest urządzeniem kojarzącym się przede wszystkim z pracą Policji na drodze. Technologiczne gadżety stają się jednak coraz bardziej popularne. W związku z tym urządzenia uznawane do tej pory za profesjonalne są coraz szerzej dostępne dla wszystkich. Alkomat przeznaczony do użytku domowego może być tak samo dokładny, jak urządzenia wykorzystywane przez policjantów. Jego wyniki mogą być precyzyjne i miarodajne, dzięki czemu zawsze będziemy wiedzieli, czy możemy zasiąść za kierownicą samochodu. Jednak alkomat nie będzie działał poprawnie, jeśli nie będziemy wykonywać jego kalibracji.

W artykule znajdziesz informacje na temat:

Cykliczna konserwacja

Kalibracja alkomatu jest konieczna ze względu na skomplikowaną budowę tego urządzenia. Wewnątrz znajdziemy precyzyjnie dobrane elementy, które muszą współdziałać, aby wynik uzyskany na wyświetlaczu był miarodajny. Każdy alkomat pod wpływem wielu czynników, po wykonaniu wielu pomiarów, ulega rozkalibrowaniu. Wbudowane czujniki mają za zadanie dokonać analizy zawartości alkoholu we wydychanym powietrzu i porównywać je z bazą wzorcowych danych. Jest to wykonywane za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Jednak z czasem czujniki alkoholu zużywają się i wskazania nie odpowiadają wzorcom, przez to rezultat badania może nie odpowiadać rzeczywistości. Z powyższych powodów kalibracja alkomatu powinna być wykonywana regularnie.

Precyzja pomiarów

Czas konserwacji jest określony przez producenta i uzależniony od rodzaju czujników, w jakie wyposażone jest nasze urządzenie. Sensory mogą działać na zasadzie półprzewodnikowej lub elektrochemicznej. Od ich rodzaju w dużej mierze zależy także cena alkomatu. Urządzenia wyposażone w czujniki półprzewodnikowe są tańsze, ale mniej dokładne. Takie sensory są wrażliwe nie tylko na alkohol, lecz także na inne substancje, przykładowo nikotynę i aceton. Aby wyeliminować przekłamania wskazań alkomatu, trzeba przepłukać usta wodą przed wykonaniem pomiaru. Nie jest to zbyt wygodne, ale urządzenia tego typu uzyskują najlepszy stosunek ceny do jakości. Bardziej precyzyjne pomiary umożliwiają alkomaty elektrochemiczne. Sensory działają w tym przypadku w sposób selektywny i reagują jedynie na molekuły alkoholu. Inne substancje nie mają wpływu na rezultat badania. Dodajmy, że niektórzy sprzedawcy twierdzą, że alkomaty elektrochemiczne działają tak samo, jak urządzenia wykorzystywane przez Policję. Nie jest to prawdą, bo służby państwowe stosują alkomaty o wiele bardziej wyrafinowane. Są one zazwyczaj kilka lub nawet kilkanaście razy droższe od tych, jakie możemy mieć w domu. Trzeba jednak przyznać, że wykorzystują podobną technologię.

Czas wykonywania kalibracji

Biorąc pod uwagę precyzyjność pomiarów, przyjmuje się, że alkomaty półprzewodnikowe muszą być kalibrowane co 6 miesięcy lub po wykonaniu około 300 pomiarów. Urządzenia elektrochemiczne można używać bez przerw dłużej i kalibrować średnio po upływie 12 miesięcy lub przeprowadzeniu 500 badań trzeźwości. Są to wartości przybliżone, które gwarantują poprawność wskazań. Warto dodać, że kalibracja nie wymaga poświęcania dużej ilości czasu. Średnio usługa dla jednego alkomatu trwa około 30 minut.

Koszt kalibracji

Kalibracja alkomatu jest czynnością serwisową i nie możemy jej wykonać samodzielnie. Należy ją zlecić wyspecjalizowanej firmie, która wystawi indywidualny certyfikat. Zatem ile kosztuje kalibracja alkomatu? Koszt usługi jest zróżnicowany i waha się od 50 do 150 złotych. Cena zależy od sprzętu wykorzystywanego przez punkt kalibracji oraz urządzenia, którym dysponujemy. W sytuacji, gdy alkomat kupiliśmy za niską cenę, koszt kalibracji może wydawać się duży. Jednak na serwisie nie warto oszczędzać, bo alkomat staje się wtedy bezużytecznym gadżetem.

Fachowy serwis i naprawa

Profesjonalny punkt kalibracji obsługuje większość urządzeń znajdujących się na rynku. Pamiętajmy, że dostępnych jest wiele urządzeń wyglądających bardzo podobnie, ale są oznaczone w zupełnie inny sposób przez sprzedawców. Dlatego, jeśli nie jesteśmy pewni, czy nasz alkomat może być kalibrowany w danej firmie, należy skonsultować się z punktem serwisowym. Wiele firm, poza typową kalibracją, oferuje także kompleksowe usługi naprawcze, dzięki czemu nasz alkomat można łatwo i szybko przywrócić praktycznie do stanu fabrycznego.

Codzienna konserwacja

Trzeba także pamiętać, że temat ile kosztuje kalibracja alkomatu, nie jest jedną ważną kwestią podczas konserwacji urządzenia. Z teoretycznego punktu widzenia można je przechowywać bez zachowywania środków ostrożności. Jednak w praktyce miejsce magazynowania będzie miało wpływ na zużycie elementów alkomatu. Działanie wilgoci, jak również zmiennych temperatur może skutkować nieprawidłowymi wskazaniami, nawet jeśli nasz model alkomatu w zasadzie nie wymaga jeszcze kalibracji. Dlatego w celu zachowania prawidłowej pracy urządzenia należy go przechowywać starannie w miejscu o stabilnej temperaturze tak, aby urządzenie nie było poddanie działaniu wilgoci ani innych niekorzystnych czynników. Tylko wtedy możemy być pewni wiarygodności uzyskanych wyników.

Bardzo trudno jest dzień po imprezie, sprawdzić po tym, jak się czujemy, czy mamy już poniżej 0,2 promila alkoholu we krwi, aby kierować samochodem, czy jednak powinniśmy jeszcze poczekać i odpocząć. Najlepszym sposobem na sprawdzenie stanu trzeźwości u siebie czy u kogoś innego jest dobry, sprawdzony, profesjonalny alkomat.

Niestety na rynku można znaleźć bardzo tanie podróbki, które mogą pokazywać błędny stan pomiaru. Dlatego też powinniśmy wybierać tylko renomowane i polecane produkty, które pochodzą od najlepszych producentów na rynku. Tylko wtedy mamy pewność, że urządzenie wskazuje poprawne wyniki.

W artykule znajdziesz informacje na temat:

Czy łatwo jest znaleźć alkomaty profesjonalne?

Nawet najmniejsza pomyłka pomiaru trzeźwości może mieć bardzo tragiczne skutki. Dlatego trzeba mieć pewność, że mamy w rękach alkomat profesjonalny, który nigdy nie popełnia błędów.

Wybierając tani alkomat można liczyć na to, że urządzenie będzie działać poprawnie przez określony czas, a później zacznie szwankować, a nawet pokazywać całkowicie niepoprawne wyniki. Kiepskiej jakości sprzęt najłatwiej jest wykryć podczas imprezy, kiedy to kilka osób z wysokim stężeniem alkoholu w wydychanym powietrzu bardzo szybko rozkalibruje alkomat. Żaden nowoczesny sprzęt nie będzie miał takich problemów.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze profesjonalnego alkomatu?

Kiedy zdecydujemy się na to, aby zakupić alkomat profesjonalny, to warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na producenta. W Polsce można nabyć tanie podróbki, które wyglądają niczym oryginalny produkt, ale niestety szybko się psują i bardzo często podają błędne wyniki pomiaru. Dlatego zdecydowanie lepiej jest postawić na profesjonalne alkomaty, od firm które produkują takie urządzenia specjalnie dla policji.

Zakupy najlepiej robić w specjalistycznych sklepach z takim asortymentem albo firmach posiadających własne zaplecze serwisowe. Należy pamiętać o tym, że dobry sprzęt jest precyzyjny w pomiarach, ale wymaga za to regularnego kalibrowania i serwisowania. Podejmując więc ostateczną decyzję, trzeba wiedzieć, że jego prawidłowe działanie zależy od dostosowania się do podstawowych zasad użytkowania i tego, w jakim serwisie będzie wykonywana kalibracja.

Istotny jest także certyfikat kalibracji, który wystawiany jest przez pracownika dokonującego kalibracji. Bardzo często do takiego procesu wystawiana jest również kilkumiesięczna gwarancja, dzięki czemu mamy pewność, że zamówiliśmy urządzenie, które przeszło rygorystyczną kontrolę i będzie działać bezbłędnie do ponownego serwisowania. Dlatego właśnie należy zapytać o dokumenty, które świadczą o prawidłowym działaniu alkomatu. W ten sposób nasz prywatny alkomat jest w stanie dorównać jakości alkomatom policyjnym.

Który alkomat warto wybrać?

Bardzo często służby mundurowe, w tym najczęściej policja kontroluje uczestników ruchu drogowego za pomocą innowacyjnego bezustnikowego alkomatu ALKOTOP PLUS. To nowoczesne urządzenie bardzo szybko sprawdza i dokładnie pokazuje zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Może działać w dwóch trybach bez ustnika oraz z ustnikiem. Model ten bardzo często wykorzystywany jest także w zakładach produkcyjnych, gdzie trzeba wykonać szybkie badanie dla kilkuset pracowników.

Kolejnym profesjonalnym alkomatem jest ALCOFIND AF-100S. Ten sprzęt pozwala wykonać bardzo szybkie badania przesiewowe, ponieważ sprawdza trzeźwość w zaledwie dwie sekundy. Nie trzeba tutaj korzystać z żadnych ustników, a wynik podawany jest w postaci diodowej. Zaprojektowany jest w niewielkich rozmiarach i z lekkiego materiału, dzięki czemu może być użytkowany zarówno do masowych kontroli, jak i dla prywatnych użytkowników.

Jeszcze innym godnym uwagi alkomatem jest Drager 5000. Służy do badań przesiewowych, dużej ilości osób. Model ten działa z najwyższą precyzją, dlatego też polecamy jest dla służb mundurowych i dużych przedsiębiorstw. Pomocny może być także w domowych warunkach, kiedy potrzebujemy sprawdzić szybko własny stan trzeźwości albo u kogoś znajomego, kto chce wsiąść za kierownicę auta.

Na koniec warto przedstawić jeden z najdokładniejszych alkomatów o nazwie Drager 9510 IR. Jest to urządzenie przeznaczone głównie dla policji i innych służb mundurowych, gdzie liczy się dokładny pomiar stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego użytkowanie jest intuicyjne i proste, ponieważ wszystkie informacje podawane są na wyświetlaczu z funkcją dotykową. Sprawdza się w każdych warunkach, a do zestawu otrzymujemy 25 wymiennych ustników i 5 rolek papieru termicznego. W ten sposób bardzo szybko można skontrolować kilka osób jednocześnie.

Poszukując więc sprawdzony, profesjonalny alkomat, warto postawić na zakup u autoryzowanego dystrybutora renomowanych marek. W ten sposób zyskujemy pewność, że pieniądze zostały zainwestowane w najwyższej jakości sprzęt, który będzie służył przez wiele długich lat. Jeśli mamy problem z wyborem konkretnego modelu, to zawsze warto zapytać o pomoc pracowników takiego serwisu, którzy z pewnością doradzą, jakie urządzenie będzie najlepiej sprawdzać się w naszej sytuacji.

W lipcu 2021 roku nasze Laboratorium adiustacji alkomatów BEAN uczestniczyło w  nieobowiązkowym porównaniu międzylaboratoryjnym z udziałem Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Porównania takie są obowiązkowe dla laboratoriów, które posiadają akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji).

Przedmiot porównania: Alcotest Drager 9510 (EC+IR) – dwusensorowy alkomat marki Drager wyposażony w dwa sensory, elektrochemiczny oraz na podczerwień. Alkomat został dostarczony przez GUM w celu porównania.

Cel porównania: Porównanie polegało na przygotowaniu przez nasze laboratorium odpowiednich stężeń wzorca etanolowego używanego do adiustacji / kalibracji alkomatów, a następnie na wykonaniu serii testów z wykorzystaniem przygotowanych wcześniej przez nasz serwis wzorców oraz naszego sprzętu laboratoryjnego w postaci symulatorów wydechu marki GUTH model 12V500.

Badanie: Po wykonaniu czynności testowych przez nasz serwis, alkomat został odesłany do GUM w celu przeprowadzenie identycznych testów. Po przeprowadzeniu testów przez Główny Urząd Miar został sporządzony raport wyznaczający granicę błędu zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Zostały obliczone błędy wskazań dostarczonego alkomatu Drager 9510 i zostały one porównane z błędami wyznaczonymi przez urząd GUM.

Wzorce etanolu: Przebadane zostały również przygotowane i dostarczone przez nasze laboratorium wzorce etanolu, których użyto do przeprowadzenia testów. Identycznych wzorców etanolu używamy do codziennej pracy w celu kalibracji alkomatów naszych klientów.

Dlaczego to robimy ? W trosce o to aby nasze usługi kalibracji alkomatów dla naszych klientów były na jak najwyższym poziomie postanowiliśmy przeprowadzić takie badanie porównawcze z niezależną i najbardziej wiarygodną w tej dziedzinie instytucją jaką jest Główny Urząd Miar. Porównanie potwierdza, że jakość naszych usług kalibracji alkomatów jest na najwyższym poziomie.

Wynik końcowe badania: Cytat z raportu GUM „Na podstawie wyników wzorcowania uzyskanych przez laboratorium odniesienia, i laboratorium uczestniczące stwierdzono, że zgonie z zastosowanym kryterium oceny wg Załącznika B normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 laboratorium uczestniczące uzyskało wyniki zadowalające

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to sytuacja, która stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia kierowcy, współpasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Dbałość o bezpieczeństwo poprzez sprawdzenie gotowości do prowadzenia pojazdu jest niezwykle istotna, dlatego wielu kierowców decyduje się na zakup własnego alkomatu. Jego stosowanie gwarantuje odpowiedzialne uczestniczenie w ruchu drogowym i brak ryzyka związanego z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu. Na rynku dostępna jest szeroka gama alkomatów osobistych przeznaczonych do prywatnych zastosowań. Jaki alkomat do samochodu kupić? Gdzie kupić wysokiej jakości urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu? Podpowiadamy!

W artykule znajdziesz informacje na temat:

Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi

Obowiązujące w Polsce przepisy dopuszczają do prowadzenia pojazdów osoby o zawartości alkoholu do 0,2 promila, co jest równoważne z 0,1 mg w 1 litrze wydychanego powietrza. Przekroczenie tej wartości wiąże się z popełnieniem wykroczenia w przypadku wartości od 0,2 do 0,5 promila lub przestępstwa w przypadku zawartości alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila. Obie te sytuacje niosą za sobą poważne konsekwencje, takie jak grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów na określonych okres czasu czy nawet kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to także niezwykle niebezpieczna sytuacja, w której zarówno kierowca, jak i inni uczestnicy ruchu drogowego narażeni są na utratę zdrowia lub życia.

Specjalistyczny alkomat do samochodu

Jazda pod wpływem alkoholu jest niezwykle niebezpieczna i zabroniona przez polskie prawo, dlatego dobrym rozwiązaniem dla wszystkich kierowców jest posiadanie w swoim samochodzie specjalistycznego urządzenia do sprawdzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Wysokiej jakości alkomaty do samochodu są niezwykle pomocne w zachowaniu bezpieczeństwa na drogach – pozwalają na samodzielne sprawdzenie swojej gotowości do prowadzenia pojazdu przed rozpoczęciem podróży. Przekłada się to na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji oraz uniknięcie wielu niebezpiecznych i nieprzyjemnych sytuacji związanych z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu.

W celu zapewnienia wysokiej jakości odczytów i pewności wskazań warto wybierać alkomat do samochodu z sensorem elektrochemicznym. Stanowią one specjalistyczne rozwiązanie wybierane przez służby mundurowe, instytucje publiczne i firmy na całym świecie. Alkomat elektrochemiczny powodzeniem sprawdzi się także podczas zastosowań prywatnych – do sprawdzenia trzeźwości przed prowadzeniem pojazdu, kiedy istnieje ryzyko obecności alkoholu we organizmie.

Elektrochemiczny alkomat do samochodu – jaki wybrać?

Znajdujące się na rynku sklepy oferują szeroką gamę urządzeń przeznaczonych do pomiaru trzeźwości przy zastosowaniach prywatnych. Decydując się na wybór odpowiedniego alkomatu warto sięgać po dokładne i precyzyjne alkomaty osobiste, które oferowane są przez renomowanych producentów tego rodzaju urządzeń elektrochemicznych. Jednym z takich rozwiązań są alkomaty Alcofind, które są na rynku od wielu lat. Ich wybór to gwarancja dbałości o wysoką jakość i wysokich parametrów technicznych produkowanych alkomatów.

Alkomat elektrochemiczny Alcofind to dokładne i precyzyjne urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu Alcofind to renomowana marka alkomatów osobistych, która zajmuje się produkcją jednych z najlepszych pod względem technicznym i eksploatacyjnym alkomatów elektrochemicznych do użytku osobistego. Produkowane przez markę produkty charakteryzują się jakością wykonania i wytrzymałością. Pozwalają one na szybki pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz uzyskiwanie dokładnych wyników o wysokiej powtarzalności.

Alkomaty AlcoFind to szeroka gama produktów, która obejmuje urządzenia elektrochemiczne o zróżnicowanej konstrukcji i parametrach. Do jednych z ciekawszych propozycji można zaliczyć produkty, takie jak alkomat ALCOFIND Expert, alkomat ALCOFIND Polaris oraz alkomat AlcoDIgital AD-10. Ze względu na możliwość przeprowadzania szybkich i niezwykle dokładnych pomiarów, stanowią one produkty chętnie wybierane przez użytkowników. Zakup produktów, takich jak alkomat ALCOFIND Expert, alkomat ALCOFIND Polaris lub alkomat AlcoDIgital AD-10 to gwarancja uzyskania wysokiej jakości urządzenia o trwałej konstrukcji odpornej na wstrząsy i uderzenia. Pozwala to na uzyskanie długiej i bezproblemowej eksploatacji zakupionych alkomatów elektrochemicznych.

Gdzie kupić alkomat?

Alkomaty osobiste oferowane przez producenta ALCOFIND, takie jak alkomat ALCOFIND Expert, alkomat ALCOFIND Polaris, alkomat AlcoDIgital AD-10 i wiele innych dostępne są w ofercie naszego serwisu BEAN. Oferowane przez nas produkty to wysokiej jakości rozwiązania technologiczne, które charakteryzują się doskonałymi właściwościami. Pozwalają one na uzyskiwanie pomiarów zwartości alkoholu w wydychanym powietrzu o wysokiej dokładności, precyzji i powtarzalności. Ich zastosowanie to gwarancja wysokiej wytrzymałości, trwałości i długiego czasu możliwej eksploatacji urządzenia. Alkomaty elektrochemiczne ALCOFIND dostępne w naszej ofercie to dobry wybór w korzystnej cenie.

W sieci znaleźć można kalkulatory wyliczające niemal wszystko – przeliczniki walut, wagi, dni, kalorii itd. Online dostępny jest także kalkulator trzeźwości, pozwalający oszacować, po jakim czasie od spożycia dokładnie podanej ilości alkoholu zostaje on wydalony z organizmu i można bezpiecznie sięgnąć po kluczyki. Czy warto jednak ufać wirtualnym alkomatom?

W artykule znajdziesz informacje na temat:

Kalkulator trzeźwienia to narzędzie dostępne online, pozwalające wyliczyć czas potrzebny od spożycia alkoholu do wytrzeźwienia, a tym samym pozwala oszacować, kiedy np. będzie można wsiąść za kółko. Jest to swojego rodzaju wirtualny alkomat. Wchodząc na stronę internetową z tego typu kalkulatorem należy zaznaczyć swoją płeć, wagę, rodzaj wypitego alkoholu oraz ilość porcji. Kalkulator trzeźwości wylicza, ile czasu zajmie proces metabolizowania alkoholu i po jakim czasie osoba spożywająca będzie ponownie trzeźwa, a tym samym zdolna np. do prowadzenia auta, motocykla, roweru, opieki nad dzieckiem, pójścia do pracy i podejmowania innych czynności wymagających bezwzględnie trzeźwego umysłu.

Wady i zalety wirtualnych alkomatów

Kalkulator trzeźwości dostępny online jest funkcjonalnym narzędziem pozwalającym oszacować czas potrzebny do wytrzeźwienia. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że podany wynik ma wartość jedynie szacunkową i w żaden sposób nie jest wiążący tak, jak badanie profesjonalnym urządzeniem, jakim jest ot choćby profesjonalny alkomat elektrochemiczny. Wirtualne alkomaty mogą okazać się przydatne, aby sprawdzić, ile mniej więcej czasu potrzeba, aby z organizmu wydalić alkohol zawarty w danej ilości piwa, cydru, wina, likieru, nalewek smakowych, a także mocniejszych alkoholi, takich jak wódka, whisky, gin, koniak, brandy czy tequila. Odpowiedniej jakości kalkulator trzeźwości pozwala zaznaczyć dowolny rodzaj wypitego alkoholu, ilość porcji oraz wagę i płeć, a zebrane dane przelicza na indywidualny wynik, który jednak w żaden sposób nie daje gwarancji bezpieczeństwa, a jedynie pozwala mniej więcej oszacować czas potrzebny do wytrzeźwienia

Dlaczego nie można w 100% ufać wirtualnym alkomatom?

Kalkulator trzeźwości, z którego skorzystać można online nie uwzględnia wielu czynników indywidualnych. To, w jaki sposób podziała na człowieka alkohol w danym dniu zależy od bardzo wielu rzeczy – od tego, czy i co zjadł, czy jest wyspany i wypoczęty, w jakim znajduje się stanie psychicznym, jakie jest przełożenie jego wagi do wzrostu, jaki jest jego stan zdrowia, czy nie zażywa lekarstw mogących wchodzić w reakcje z alkoholem, czy nie stosuje poza tym innych środków psychoaktywnych. U kobiet istotny może być nawet moment cyklu menstruacyjnego. Żaden, nawet najlepiej zaprojektowany wirtualny kalkulator trzeźwienia nie daje gwarancji co do tego, czy podany w uzyskanej wartości czas potrzebny do wytrzeźwienia jest wynikiem miarodajnym.

W jaki sposób upewnić się, czy jesteś już trzeźwy?

Jeżeli więc chcesz mieć pewność, że możesz już siadać za kółko, niezawodny będzie tradycyjny alkomat, który pozwoli sprawdzić, czy jesteś wystarczająco trzeźwy, aby prowadzić pojazd czy opiekować się dzieckiem. Jeżeli Twoje urządzenie nie jest odpowiednio skalibrowane lub po prostu nie posiadasz alkomatu i nie masz możliwości szybkiego zakupienia takiego urządzenia, udaj się na najbliższy komisariat, gdzie będziesz mógł skorzystać z policyjnego alkomatu. W żadnym razie nie ufaj wirtualnym kalkulatorom trzeźwości, nawet jeśli uzyskany wynik mówi, że możesz już prowadzić, a Ty sam też czujesz się trzeźwy. Nawet niewielka ilość alkoholu, niskoprocentowe piwo czy kilka łyków wina może zaburzać Twoją koncentrację, refleks i uważność, przez co możesz stać się zagrożeniem na drodze i narazić życie swoje i innych uczestników ruchu drogowego.

Wirtualne alkomaty – podsumowanie

Kalkulatory obliczające ilość promili dostępne online mogą być narzędziem wspomagającym. Na pewno zaspokoją ciekawość wszystkich, których interesuje, jak szybko dane rodzaje i ilości alkoholu w zależności od woltażu są usuwane z organizmu. Takie algorytmy projektuje się w oparciu o przyjęte standardy, wedle których standardowa jednostka alkoholu (SJA) to 10 gram czystego alkoholu. Jego moc inaczej oczywiście rozkłada się w zależności od trunku – inną ilość alkoholu ma ta sama porcja piwa i wódki. Wirtualne alkomaty wyliczają zawartość alkoholu przeliczając liczbę spożytych SJA i dodając do tego wartości takie jak płeć czy waga. Podają ilość spożytych kalorii, szacunkową wartość promili we krwi oraz prezentowany w widełkach. orientacyjny czas trzeźwienia. Korzystają z nich osoby, które danego dnia wypiły niewielką ilość alkoholu – np lampkę wina do obiadu, jak też te, które mają za sobą całonocną zakrapianą imprezę i nie są pewne, czy spożyty przez nich alkohol został już wydalony z organizmu czy jeszcze nie. Jeżeli więc używa się wirtualnych alkomatów, należy pamiętać, aby robić to bardzo ostrożnie i znacznie wydłużyć podany przez kalkulator szacunkowy czas trzeźwienia. Odpowiedzialne w tym wypadku będzie sprawdzenie ilości promili w wydychanym powietrzu przy badaniu tradycyjnym alkomatem, którego można używać prywatnie lub korzystając z urządzeń dostępnych na policyjnych komisariatach.

Alkomaty, czyli urządzenia służące do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie dzielone są najczęściej na dwa podstawowe typy. Należę do nich alkomaty półprzewodnikowe i alkomaty elektrochemiczne. Podstawową różnicą tych urządzeń jest ich konstrukcja. Zastosowane są w nich odmienne sensory – półprzewodnikowe i elektrochemiczne, których właściwości oraz parametry przekładają się na zasadę ich działania, funkcjonalność i skuteczność przeprowadzanych pomiarów.

W artykule znajdziesz informacje na temat:

Zasada działania

Alkomaty z sensorami półprzewodnikowymi oraz alkomaty z sensorami elektrochemicznymi to urządzenia, w których zostały zastosowane odmienne technologie. Z tego względu, zasada ich działania oraz sposób otrzymywania wyników jest różny dla obu przypadków, a pomiar charakteryzuje się odmiennymi parametrami.

Badanie zawartości alkoholu w organizmie przy pomocy alkomatu półprzewodnikowego jest możliwe poprzez zarejestrowanie wzrostu przewodności półprzewodnika na skutek utleniania się alkoholu na powierzchni elektrody. Wielkość ta jest proporcjonalna do zawartości alkoholu w wydychanym do alkomatu powietrzu.

Otrzymanie wyniku przy zastosowaniu alkomatu elektrochemicznego jest znacznie bardziej precyzyjne. Uzyskanie miarodajnego wyniku jest możliwe poprzez utlenianie się etanolu przez związku chemiczne na potencjale elektrody. W efekcie prowadzi to do przekształcenia alkoholu na kwas octowy, którego obecność powoduje uwolnienie elektrody i powstanie prądu o niskim napięciu. Uzyskana wartość informuje osobę przeprowadzającą badanie o wyniku pomiaru – wraz ze wzrostem napięcia prądu elektrycznego stężenie alkoholu przyjmuje wyższą wartość, a wynik badania wyświetlany jest na ekranie alkomatu.

Alkomat półprzewodnikowy – czym się charakteryzuje?

Alkomaty półprzewodnikowe to urządzenia pozwalające na przeprowadzenie pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu przy zastosowaniu sensorów półprzewodnikowych. Tego rodzaju alkomaty stanowią rozwiązanie, którego podstawową zaletą jest niska cena i stosunkowe niskie koszty eksploatacji. Jednak urządzenia wyposażone w sensory półprzewodnikowe charakteryzują się słabymi parametrami – niską wytrzymałością, krótkim czasem eksploatacji i częstym rozkalibrowaniem. W przypadku tego urządzenia konieczna jest częsta kalibracja alkomatu. Pomiary przeprowadzane przy wykorzystaniu tego rodzaju alkomatu często generują niedokładne wyniki, które mogą być całkowicie sprzeczne z rzeczywistą zawartością alkoholu w organizmie. Błąd pomiaru w przypadku alkomatu półprzewodnikowego może wynosić aż 20 procent. Wynika to z zastosowania w ich konstrukcji sensora półprzewodnikowego, który jest wrażliwy nie tylko na etanol. Zawyżenie wyników może mieć miejsce w przypadku badania osób palących tytoń czy stosujących leki dla diabetyków, ponieważ to na ich składniki wrażliwe są tego rodzaju urządzenia.

Alkomat elektrochemiczny – co warto o nim wiedzieć?

Nowoczesne alkomaty elektrochemiczne stanowią wysokiej jakości rozwiązanie, które powstaje przy zastosowaniu o wiele bardziej skutecznej i dokładnej technologii. Tego rodzaju urządzenia charakteryzują się wysoką trwałością, wytrzymałością, długim czasem eksploatacji oraz posiadają wysokie parametry użytkowe. Dodatkowo podczas stosowania alkomatów wyposażonych w sensory elektrochemiczne zapewniona jest wysoka dokładność generowanych pomiarów – wysokiej jakości alkomaty elektrochemiczne posiadają błąd pomiaru na granicy 0,002 mg/l. Jest to możliwe dzięki reagowaniu czujnika wyłącznie na molekuły alkoholu – wyniku nie da się zafałszować innymi substancjami, co jest częste w przypadku alkomatów półprzewodnikowych.

Alkomat z sensorem półprzewodnikowym czy alkomat z sensorem elektrochemicznym – jaki wybrać?

Zaprezentowane rodzaje alkomatów stanowią całkowicie odmienne rozwiązania, które posiadają różne technologie wykrywania obecności alkoholu w organizmie oraz parametry eksploatacji. Wybierając odpowiedni alkomat należy wziąć pod uwagę oczekiwania użytkownika oraz zakres zastosowań, do jakich wykorzystywane będzie urządzenie pomiarowe.

Alkomaty z sensorami półprzewodnikowymi z pewnością stanowią produkt o rewelacyjnym stosunku jakości do ceny. Jednak sprawdzą się one jedynie w ograniczonym zakresie zastosowań. Tego rodzaju alkomaty mogą być wykorzystywane w przypadku osób, które mają niewielką styczność z alkoholem, nie palą papierosów oraz nie stosują leków dla cukrzyków – te czynniki wpływają na zaburzenie pomiaru i uzyskanie niemiarodajnego wyniku. Alkomat półprzewodnikowy sprawdzi podczas okazjonalnego sprawdzania zawartości alkoholu w organizmie przez osoby prywatne.

W znacznej większości przypadków lepiej sprawdzi się alkomat z sensorem elektrochemicznym. Stanowi on wysokiej jakości produkt o nowoczesnej budowie oraz gwarantuje bezpieczeństwo stosowania w różnych warunkach. Dodatkowo alkomat elektrochemiczny charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, funkcjonalnością oraz dokładnością przeprowadzanych – posiada on znacznie lepsze parametry niż urządzenia półprzewodnikowe. Tego rodzaju alkomaty z powodzeniem wykorzystywane są do zastosowań prywatnych, komercyjnych oraz jako alkomat policyjny.