kalibracja alkomatu

Korzystanie z alkomatu, choć wydaje się prostą czynnością, wymaga zastosowania konkretnych zasad, w celu uzyskania miarodajnego wyniku. Jako autoryzowany dystrybutor oraz serwis kalibracyjny alkomatów znanych marek, doradzamy jakich błędów nie popełniać, aby uzyskać poprawne wartości.

Kultura słowiańska jest przepełniona imprezami, spotkaniami towarzyskimi, które zwykle są mocno zakrapiane. Alkohol jest dla każdego, ale prowadzenie samochodu czy wykonywanie obowiązków zawodowych pod jego wpływem jest niedozwolone. Mając do dyspozycji profesjonalny alkomat, możesz skontrolować swoją trzeźwość.

Jak obsługiwać alkomat?

Każdy alkomat jest wyposażony w licznik wykonywanych pomiarów. Po przekroczeniu określonej wartości, niezbędna jest kalibracja alkomatu, którą możesz wykonać w naszym serwisie. Sprzęt znów będzie pokazywał prawidłowe wyniki.

Jeżeli posiadasz alkomat z sensorem półprzewodnikowym, kalibrację trzeba przeprowadzać co 6 miesięcy lub po 200 pomiarach. Alkomaty z sensorem elektrochemicznym wymagają serwisu po upływie 12 miesięcy lub wykonaniu 500 pomiarów.

Aby prawidłowo obsługiwać alkomat, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

  • urządzenia nie należy przechowywać w miejscu narażonym na działanie niskich oraz wysokich temperatur, a także zagrożonych zanieczyszczeniami i działaniem pól elektromagnetycznych,
  • należy stosować zasilanie zalecane przez producenta i wymieniać je, gdy pojawi się sygnał niskiego stanu napięcia,
  • jeżeli przez dłuższy czas nie planujesz korzystać z alkomatu, wyjmuj z niego baterię, w celu uniknięcia jej rozlania,

przynajmniej raz w roku (lub częściej, w przypadku alkomatów z sensorem