badanie alkomatem

21 lutego 2023 znowelizowano Kodeks pracy, wprowadzając do niego kwestię badania trzeźwości w zakładach pracy. Nowe przepisy jasno określają, kiedy można skontrolować trzeźwość pracowników i jakie konsekwencje grożą osobom, u których badanie alkomatem potwierdziło stan nietrzeźwości.

Kiedy można skontrolować pracownika pod kątem trzeźwości?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym pracodawca jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli trzeźwości u pracownika, gdy uzna, że jest ono niezbędne do ochrony życia i zdrowia innych oraz ochrony mienia. Przepis ten dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło, w tym także pracujących zdalnie. Pracodawca może sam określić, czy kontroli będą poddawania pojedynczy pracownicy czy wszyscy. Częstotliwość, sposób przeprowadzania oraz warunki kontroli prewencyjnych w zakładach pracy powinny zostać ustalone w regulaminie pracy danego zakładu lub obwieszczeniu. Warto zaznaczyć, że w świetle nowych przepisów pracownik nie może odmówić badania alkomatem.

Wyniki badania alkomatem i ich konsekwencje

Do kontroli trzeźwości u pracowników potrzebny jest skalibrowany profesjonalny alkomat – pracodawca musi dysponować dokumentem potwierdzającym, że urządzenie jest sprawne.

Jeśli badanie wykaże, że pracownik ma od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu (czyli od 0,2 do 0,5 promila), może zostać niedopuszczony do pracy. Przyjmuje się, że badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu, gdy jego stężenie jest niższe niż 0,2 promila.

Stężenie alkoholu, które przekracza 0,5 promila, oznacza stan nietrzeźwości. Przy takim wyniku badania pracownik może ponieść konsekwencje w postaci kary porządkowej lub zwolnienia dyscyplinarnego.

Alkomaty do badania trzeźwości pracowników

Do badania trzeźwości w zakładzie pracy musi być używany profesjonalny alkomat. Zalecane są urządzenia z dużym czujnikiem elektrochemicznym, które umożliwiają dokładny pomiar. Dobry wybór stanowi nowoczesny alkomat bezustnikowy, który jest higieniczny i umożliwia szybkie badanie dużych grup. Warto zaznaczyć, że dobre alkomaty powinny informować o zbyt mocnym lub zbyt słabym wydmuchiwaniu powietrza, a także przypominać o regularnej kalibracji.

Badanie trzeźwości w zakładzie pracy – podsumowanie

Kwestie kontroli trzeźwości są istotne w wielu zakładach pracy. Obecnie pracodawca, który podejrzewa nietrzeźwość pracownika, może poddać go badaniu trzeźwości bez konieczności wzywania policji. Istotne jest jednak, aby podczas badania korzystać z profesjonalnych urządzeń. Ewentualny błąd pomiaru, który spowoduje omyłkowe niedopuszczenie do pracy badanego, może wiązać się dla firmy z przykrymi konsekwencjami finansowymi.