kontrola drogowki badanie alkomatem

Kontrola trzeźwości na drogach jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Przeprowadzana jest w celu wykrycia kierowców, którzy prowadzą pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, co stanowi zagrożenie zarówno dla nich samych, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Przebieg kontroli trzeźwości

Policja zwykle przeprowadza kontrole trzeźwości na drodze, wybierając pojazdy losowo lub na podstawie podejrzenia nietrzeźwości u kierowcy. Funkcjonariusze mają bowiem prawo dokonać kontroli drogowej nie tylko w przypadku, gdy faktycznie przypuszczają nietrzeźwość kierowcy, ale również rutynowo, np. jako część akcji prewencyjnej. Warto jednak zaznaczyć, że nie zawsze podczas kontroli drogowej będzie sprawdzana trzeźwość.

Jeśli jednak kierowca został wytypowany do takiej kontroli, zgodnie z obowiązującym prawem, nie może odmówić testu trzeźwości. Jedyną możliwością jest niewyrażenie zgody na badanie alkomatem (szczególnie w przypadku astmy lub problemów z oddychaniem), jednak wtedy zostanie obowiązkowo przeprowadzone w szpitalu badanie krwi w celu określenia zawartości alkoholu.

Jak wygląda kontrola trzeźwości? Po przeprowadzeniu czynności wstępnych, takich jak zjechanie we wskazane miejsce, przedstawienie się policjantów oraz podanie powodu zatrzymania, kierowca zostanie poproszony o przeprowadzenie testu alkomatem, który mierzy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie jest całkowicie nieinwazyjne i trwa zaledwie kilka sekund.

Konsekwencje nietrzeźwości podczas kontroli

Co w przypadku gdy alkomat policyjny potwierdzi obecność alkoholu w wydychanym powietrzu? Pierwszą możliwością, którą kierowca powinien wykorzystać jest żądanie powtórzenia testu – zostanie on wówczas przewieziony do szpitala, gdzie zostanie sprawdzona zawartość alkoholu we krwi. Jeśli faktycznie jego poziom przekroczy normy dopuszczane przez prawo, będzie to skutkować różnymi konsekwencjami, takimi jak:

  • zawieszenie prawa jazdy na określony czas lub utrata prawa jazdy,
  • kary finansowe,
  • punkty karne,
  • konsekwencje prawne.

Kontrola trzeźwości na drogach ma na celu ochronę życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego wyjątkowo ważne jest, aby przestrzegać wszelkich przepisów ruchu drogowego i współpracować z policją podczas badania trzeźwości.